Terinzagelegging Natura 2000-ontwerpbeheerplan Drentsche Aa-gebied vanaf 30 maart 2017


De natuur beschermen, beleven en benutten. In Nederland zijn ca. 160 Natura 2000-gebieden aangewezen als onderdeel van hét Europese natuurnetwerk. In Drenthe liggen 14 van deze bijzondere natuurgebieden: Drentse natuur van topklasse. De Natura 2000-gebieden vormen het leefgebied voor allerlei bijzondere planten, vogels en andere dieren. In deze gebieden wordt volgens internationale afspraken gewerkt aan het herstel van de natuur en het behoud van dier- en plantensoorten. Voor elk gebied wordt een beheerplan opgesteld. Het beheerplan geeft duidelijkheid over het huidige gebruik, de te nemen maatregelen en is een afwegingskader voor nieuwe ontwikkelingen. De Europese natuurdoelen vormen de basis voor de beheerplannen.

Voor het Natura 2000-gebied Drentsche Aa-gebied is het ontwerpbeheerplan vastgesteld door het College van Gedeputeerde Staten van Groningen en Drenthe, de Staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Defensie. Iedereen kan van 30 maart 2017 tot en met 10 mei 2017 een zienswijze indienen bij het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Het ontwerpbeheerplan ligt digitaal ter inzage bij de provincie Drenthe. Daar vindt u ook meer informatie over het ontwerpbeheerplan en de mogelijkheden om te reageren. De stukken liggen ook (digitaal) ter inzage bij de provincie Groningen, gemeente Aa en Hunze, gemeente Assen en de gemeente Tynaarlo.