Jaarverslag 2016 Nationaal Park Drentsche Aa


Het jaarverslag 2016 van het Nationaal Park Drentsche Aa is op 29 mei 2017 door het Overlegorgaan vastgesteld.

Kaft jaarverslag 2016 NPDA

Het Nationaal Park Drentsche Aa staat er goed voor. De inzet (vanaf 2007) op het totale stroomgebied ‘van bron tot benedenloop’ blijkt ook landelijk een helder en herkenbaar verhaal over het Drentsche Aa-gebied op te leveren. De nominatie voor de verkiezing van het mooiste Natuurgebied van Nederland zien we als waardering voor de kwaliteiten van het Nationaal Park Drentsche Aa en voor eenieder die daaraan met zoveel inzet werkt. Niet voor niets was de staatssecretaris Van Dam onder de indruk tijdens zijn bezoek aan ‘ons’ gebied in oktober 2016.

Als samenwerkende partners in het Overlegorgaan Drentsche Aa blijven we investeren in de kwaliteit van het Drentsche Aa-gebied. Met de instelling van de Bestuurlijke Voorbereidingscommissie Drentsche Aa is ingezet op het planmatig realiseren van de doelstellingen uit het Programma Natuurlijk Platteland Drenthe richting 2027. De door het Overlegorgaan in 2016 vastgestelde Landschapsvisie Drentsche Aa 2.0 is een belangrijk document dat door alle partners wordt gebruikt als referentiekader voor het sturen op het behoud en versterken van de ruimtelijke kwaliteiten van het Drentsche Aa-gebied. De afgelopen 12 jaar heeft de eerste versie van deze visie zijn waarde in de praktijk bewezen.

Als Nationaal Park Drentsche Aa is vanaf de oprichting in 2002 ingezet op het betrekken van inwoners, gebruikers en bezoekers van het gebied . Dit heeft geleid tot een ‘intern draagvlak’ waar wij als bestuurders trots op zijn. Het Drentsche Aa-gebied is immers van ons allemaal. De betrokkenheid zien wij ook bij de Gastheren & Gastvrouwen en vrijwillige gidsen als onderdeel van het Levend bezoekersnetwerk Drentsche Aa. Wederom spreken wij hier onze dank uit voor de inzet van velen die betrokken zijn bij het Nationaal Park Drentsche Aa.

Hendrik Oosterveld, voorzitter Overlegorgaan Drentsche Aa
Henk Jumelet, gedeputeerde provincie Drenthe

Een overzicht van alle jaarverslagen vanaf 2004 vindt u hier.