Gebiedsfonds Drentsche Aa

donatiebutton

Steun het Nationaal Park Drentsche Aa.

Draag je het Drentsche Aa-gebied een warm hart toe? Doe een gift aan het Gebiedsfonds Drentsche Aa. Elke gift, klein of groot zal gebruikt worden voor het behoud en herstel van de mooie Drentsche Aa-gebied. Dit kan door een vrijwillige bijdrage over te maken naar IBAN: NL73 RABO 0129.0784.84 op naam van Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa of doneer direct online.....

Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa

De Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa is het initiatief van Het Drentse Landschap, Landschapsbeheer Drenthe, Rabobank, de 12 Landschappen en het Nationaal Landschap Drentsche Aa. Met dit fonds kunnen extra financiën gegenereerd worden om de inrichting en het beheer van het Drentsche Aa-gebied naar de toekomst toe een impuls te geven. Bedrijven en instellingen, maar ook particulieren kunnen hiermee laten zien dat zij zich verbonden voelen met het Drentsche Aa-gebied. Hiermee wordt de verdere ontwikkeling en het draagvlak voor het Nationaal Landschap Drentsche Aa uitgebouwd.

Meer informatie op de website van het Gebiedsfonds Drentsche Aa.

Het gebiedsfonds ontvangt opbrengsten en stimuleert dat andere financieringsmogelijkheden worden ingezet en ontwikkeld. De vulling van het fonds kan op heel verschillende manieren worden vorm gegeven. Bijvoorbeeld door het organiseren van een landschapsveiling, sponsoring en het vragen van een vrijwillige bijdrage aan vakantiegangers. De 'Rabo StreekRekening' wordt door de initiatiefnemers gezien als een eerste financieringsinstrument voor een goed functionerend Gebiedsfonds Drentsche Aa. De Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa bepaalt voor welke projecten het geld wordt gebruikt.

Rabo StreekRekening Drentsche Aa

De Rabobank heeft landelijk met de 12 Landschappen een overeenkomst gesloten om op verschillende bijzondere plekken in Nederland ook de 'Rabo StreekRekening' tot stand te brengen. De streekrekening levert bij voorbeeld goede resultaten op voor Nationaal Landschap Het Groene Woud in Brabant. Uitgangspunt is dat overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen sparen tegen aantrekkelijke voorwaarden. De Rabobank schenkt een bonus van 5% bovenop de uitgekeerde rente aan het Gebiedsfonds Drentsche Aa.

Meer informatie op de website van de Rabo StreekRekening Drentsche Aa.