Presentatie boek Bewogen Ruimte

Het boek Bewogen Ruimte gaat over de ontwikkeling van de gehele provincie  Drenthe. Het is de naoorlogse geschiedenis over cultuur en natuur. Het gaat over ontginnen, esverkavelingen, water, ruilverkavelen, recreatie, militaire terreinen, landbouw, woningbouw, Drentse steden, dorpsschoon, natuur, welstand, snelwegen en industrialisatie. Hoe Drenthe na de oorlog als achterstandsprovincie snel een gewone provincie werd, echter met respect voor de Drentse karakteristiek in de vorm van natuur en cultuur. Deze kleurrijke publicatie omvat 300 pagina's en verschijnt 30 maart. Dit specifiek Drentse verhaal wordt zowel in tekstvorm als in beelden verteld. De auteur Bernhard Hanskamp heeft 40 jaar beroepservaring met dit onderwerp.

Vooraankondiging

Op maandagavond 2 april (zaal open 19.30 uur) wordt in CR De Aanleg in Deurze het boek voor belangstellenden gepresenteerd. In 'Bewogen Ruimte' komt ook het Drentsche Aa gebied ruimschoots aan de orde.

print