Gebiedskenmerken

Milieu- en NatuurCompendium

Alle feiten en cijfers over het milieu en de natuur in Nederland overzichtelijk bij elkaar gebracht door het Planbureau voor de Leefomgeving, het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Bedoeld voor iedereen: van natuur- en milieuprofessional tot geïnteresseerd publiek.

Specifiek voor het Nationaal Landschap Drentsche Aa zijn twee indicatoren ontwikkeld die medesturend zijn voor kernkwaliteiten voor de gebiedsontwikkeling in de Drentsche Aa. Op de website van het Milieu- en NatuurCompendium vindt u ook een interactieve kaart van het Drentsche Aa-gebied (zie ook de kaart linksonder op uw scherm).

Gebiedskenmerken

De beek vormde het landschap. De mens heeft hier duizenden jaren lang gebruik van gemaakt. Elders werden de beken langs de liniaal rechtgetrokken om keurige rechte afwateringskanaaltjes te worden. De Drentsche Aa kon gelukkig rustig haar gang blijven gaan. Hier nam de mens het landschap letterlijk en figuurlijk voor wat het waard was. Met de beek is ook het oude, typisch Drentse esdorpenlandschap bewaard gebleven: de Saksische boerderijen rond de brink, de akkers op de bolle essen, de hoger gelegen velden en de hooilanden en weilanden in het lager gelegen beekdal. Het resultaat is het best bewaarde beek- en esdorpenlandschap van West-Europa. Sinds december 2002 is het gebied één van de twintig Nationale Parken en sinds 2007 tevens één van de twintig Nationale Landschappen van Nederland.