Natuur en Landschap


LandhekIn het verleden lag bij het natuurbeheer sterk de nadruk op de beken en de graslanden in het stroomdal. Inmiddels krijgt ook de kwaliteit van de natuur in het beekdal veel aandacht.

Het gaat daarbij om de karakteristieke combinatie van 'spontane' natuur en het ouderwetse agrarisch beheer in de vorm van maaien, hooien en plaggen. Buiten het beekdal moet het nodige gebeuren om het oude esdorpenlandschap herkenbaarder te maken. Dit betekent bijvoorbeeld dat de overgangen tussen de dorpen, de essen en de beekdalen duidelijker zichtbaar worden gemaakt. Ook de afwisseling van open en besloten gebieden wordt de komende jaren verder versterkt.

Vlinder