Perpectief voor de landbouw


200710051650256173Van oudsher bepaalt de landbouw het beeld in het Drentsche Aa landschap. Ook de komende jaren zal de agrarische sector een belangrijke bijdrage aan de landschappelijke kwaliteit van het gebied leveren. Het aantal landbouwbedrijven zal welliswaar dalen, maar dit geeft anderen de mogelijkheid te groeien.

200710051650252848De sector zal in het Drentsche Aa-gebied steeds meer overschakelen op duurzame landbouw. Er wordt daarbij gewerkt met een minimale uitstoot van schadelijke stoffen. Vernieuwing is daarom een belangrijk uitgangspunt voor de sector.
In de toekomst is er ook meer sprake van 'verbrede landbouw'. Deze bedrijven ontplooien naast de voedselproductie ook activiteiten zoals bijvoorbeeld het beheer en onderhoud van natuurgebieden en in de toeristisch-recreatieve sector.