Water centraal


De Drentsche Aa mag steeds vaker vrij zijn weg kiezen. Oevers mogen afkalven om elders aan te groeien. Dankzij milieuvriendelijk beheer groeien op de oevers steeds meer planten die zich hier van nature thuis voelen.

(c) NP Drentsche Aa

De Drentsche Aa zorgt zelf voor een goede en natuurlijke afwatering. De kwaliteit van het water in de beek wordt steeds beter. Onder andere door extensief grondgebruik langs de beek en het stopzetten van ongezuiverde lozingen van afvalwater. Waar nodig wordt de drinkwaterwinning in het gebied aangepast, onder andere om verdroging tegen te gaan.