Project Deurzerdiep en Anreeperdiep afgerond


Op woensdag 10 februari 2016 is de herinrichting van het Deurzerdiep en Anreeperdiep officieel afgerond. Het project is uitgevoerd onder regie van het waterschap Hunze en Aa's.

20160210_113759_deurzerdiep_web

Een gedegen voorbereiding met aanwonenden, betrokken partijen en projectpartners de gemeenten Assen en Aa en Hunze, de provincie Drenthe en Staatsbosbeheer ging er aan vooraf. Er is meer ruimte ontstaan voor water, de natuur kan zich ontwikkelen en er zijn paden voor fietsers en wandelaars. Het resultaat mag er zijn. Dat bleek ook uit de reacties na de gebiedsexcursie die vorige week voor belangstellenden werd georganiseerd.

Wateropgave

Door het beekdal en de natuurlijke loop van beide diepen te herstellen is een natuurlijke berging ontstaan voor water. Niet alleen Assen, maar ook het stedelijke gebied verderop houdt op deze manier droge voeten ten tijde van zware regenval. Het klimaat verandert. Met dit soort projecten zorgen we dat we voorbereid zijn op de toekomst. Zie ook het item (met luchtopname) op website RTV-Drenthe.

Natuur: investeren voor ontwikkelingsruimte

Er is ruimte ontstaan voor water, maar ook voor natuur. De leefomstandigheden voor planten en dieren in en om de beken zijn verbeterd. De natuur kan zich hier ontwikkelen. Ook daar heeft het waterschap een opgave. Natuurlijk water, betekent hier stromend water dat schoon is en een goed milieu biedt voor alle flora en fauna die in de beek thuis hoort.
De maatregelen zijn ook gefinancierd vanuit de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Door hier de natuur te versterken, is elders ontwikkelingsruimte ontstaan voor o.a. landbouw.

Recreatie

Het Deurzerdiep en Anreeperdiep ligt op de grens van de gemeenten Assen en Aa en Hunze. Voor Assen is dit gebied onderdeel van De visie Assen aan de Aa, waar recreatie een belangrijke factor is. Voor Aa en Hunze is het een prachtig aanvulling voor de Toegangspoort Deurze van het Nationaal Park. Tijdens de ontwikkeling van dit project waren wandel- en fietspaden aandachtspunt. Een wandelroute in dit prachtige gebied, in de reeks van routes van het Staatsbosbeheer, is tijdens het officiële moment op 10 februari overhandigd aan Hendrik Oosterveld, voorzitter van het Nationaal Park Drentsche Aa. U kunt de wandelfolder bij De Aanleg in Deurze ophalen.

20160210_115401_nieuwe-wandelbrug_web

kaartje-wandelroute-deurzerdiep