Landschapsvisie Drentsche Aa 2.0 vastgesteld


Op 24 oktober 2016 heeft het Overlegorgaan (bestuurdersoverleg) van Nationaal Park Drentsche Aa de Landschapsvisie 2.0 vastgesteld. De eerste versie (2004) was alweer 12 jaar oud. Omdat er allerlei nieuwe ontwikkelingen in het Drentsche Aa-gebied plaatsvinden werd het tijd om de oude versie van de Landschapsvisie te herschrijven. Beide landschapsvisies zijn opgesteld door Strootman Landschapsarchitecten in samenwerking met alle Nationaal Park-organisaties.

De afgelopen jaren vroegen diverse ontwikkelingen in het Drentsche Aa gebied om aandacht in de landschapsvisie. Daarom was het herschrijven van de eerste landschapsvisie noodzakelijk. Gebiedsbewoners, studenten, ondernemers en allerlei deskundigen zijn gevraagd om mee te denken. Een werkgroep van bewoners en gebiedsondernemers (inclusief de landbouw) heeft meegedacht over wat er goed gaat in het Drentsche Aa-gebied en wat er nog moet gebeuren. De uitkomsten van deze overleggen zijn meegenomen in de nieuwe Landschapsvisie 2.0. Ook de Landschapsvisie 2.0 staat weer vol suggesties om de drie landschapseenheden - beekdalen, essen en velden - beter herkenbaar en beleefbaar te maken.

In 2004 verscheen de eerste landschapsvisie Drentsche Aa. Een boek met richtlijnen die de ontwikkelingen en het beheer in het gebied in goede banen leidt en zo de kwaliteit van het gebied waarborgt. Het huidige landschap is het uitgangspunt voor nieuwe ontwikkelingen en de cultuurhistorie is daarbij een belangrijke inspiratiebron. Alle Nationaal Park partners gebruiken de richtlijnen uit de Landschapsvisie in hun (inrichtings)plannen om de kwaliteiten van het Drentsche Aa landschap goed in de gaten houden. Zo wordt op dit moment een inrichtingsvisie voor de Drentsche Aa beekdalen uitgewerkt.

Ook de landbouw staat achter de nieuwe Landschapsvisie 2.0. Landbouwvertegenwoordiger Arend Steenbergen zei tijdens de vergadering van het Overlegorgaan: ‘ik zie dat op basis van de vorige visie heel veel werk is verzet’. ’Van oudsher is de Drentsche Aa een cultuurhistorisch agrarisch landschap en zo gaan de boeren er ook mee om; hier besteedt de Visie positieve aandacht aan. Essentieel is dat de agrarische bedrijfsvoering duurzamer en op een bepaalde manier ook vernieuwend wordt, zodat er ook voor de toekomst perspectief is'.

Vanaf 1 april 2017 is voor €15,- een exemplaar van de Landschapsvisie Drentsche Aa 2.0 te bestellen door een email te sturen naar het secretariaat van Nationaal Park Drentsche Aa: contactformulier

Voor meer achtergrondinformatie lees verder op de speciale projectpagina Landschapsvisie Drentsche Aa 2.0