Vergadering Overlegorgaan Drentsche Aa


De eerstvolgende digitale openbare vergadering van het Overlegorgaan Drentsche Aa wordt gehouden op 11 juni 2020.

De agendastukken liggen voor aanvang van de vergadering op de leestafel ter inzage. Ook kunt u documenten inzien op deze internetpagina.