Start gebiedsprojecten Drentsche Aa


De Drentsche Aa is één van de best bewaarde beekdallandschappen van noordwest Europa. Het Programma Natuurlijk Platteland besteedt aandacht aan het versterken van de biodiversiteit en het terugbrengen van een natuurlijke waterhuishouding in het landschap. De werkzaamheden zijn nog niet voltooid. Om iedereen op de hoogte te houden van de voortgang van de werkzaamheden is de projectpagina Drentsche Aa gelanceerd. Hierop staan alle projecten die worden uitgevoerd in de verschillende werkgebieden van de Drentsche Aa. Niet alle projecten beginnen tegelijk. Op de website staat per project de planning en de actuele gebeurtenissen. Op een interactieve kaart  is precies te zien in welke gebieden er gewerkt wordt.

Eén van de gebieden, waar eind april  een project is gestart, is Roodzanden. Samen met omwonenden en grondeigenaren werd onder leiding van Prolander al schetsend in groepjes verkend wat de wensen, mogelijkheden en belemmeringen zijn voor het gebied tussen de bossen van Zeegse en het beekdal van de Drentsche Aa. De belangrijkste opgave is de invulling van nieuwe natuur. Begin juni maakt dezelfde groep van alle ideeën een samenhangende kaart. De resultaten van deze werkbijeenkomsten worden gebundeld in een schetsboek, dat naar verwachting in juli in te zien is.

Daarnaast is in Elperstroom en polders Oosterland Lappenvoort een LESA afgerond. LESA staat voor landschapsecologische systeemanalyse. Hierbij wordt gekeken naar de samenhang tussen de waterkwaliteit, grondwaterstand, bodem, flora en fauna. Er wordt zo precies mogelijk uitgezocht hoe een landschap in elkaar zit. Deze informatie wordt gebruikt bij toekomstige schetssessies om te bepalen hoe de gebieden eruit gaan zien. In Elperstroom en polders Oosterland Lappenvoort start binnenkort ook het gebiedsproces met de omgeving. Hierbij neemt Prolander omwonenden mee in de plannen voor de inrichting van het landschap. In Geelbroek zijn we al iets verder. Daar vragen we binnenkort vergunningen aan om te starten met de uitvoering van het inrichtingsplan.

Kijk voor een achtergrondartikel over de LESA en informatie over alle deelgebieden op de nieuwe projectpagina.