Drentsche Aa Nieuwsbrief nr 55


herfstsfeer

Met deze gratis digitale nieuwsbrief voor geïnteresseerden houden we u zoveel mogelijk op de hoogte van actuele ontwikkelingen en wetenswaardigheden in Nationaal Park Drentsche Aa. Het gaat om 'nieuwsflitsen'. Waar mogelijk verwijzen we naar locaties of personen waar u meer informatie kunt krijgen. Wordt ook vriend van onze Nationaal Park Drentsche Aa Facebookpagina en blijf ook via Twitter en Instagram van het laatste nieuws op de hoogte.

Mededeling ivm Corona

Nationaal Park Drentsche Aa volgt m.b.t. het coronavirus het advies van het RIVM. Daarom is besloten om alle excursies en evenementen voorlopig niet door te laten gaan. Op onze website www.drentscheaa.nl en social media pagina's (Facebook, Twitter en Instagram) houden wij u zoveel mogelijk op de hoogte.

Individueel (of als stel of gezin) de natuur in gaan kan nog steeds. Neem wel altijd de minimumafstand van anderhalve meter tot andere bezoekers in acht en mijd al te drukke situaties. Gebruik uw gezond verstand en breng uzelf en anderen niet in gevaar.

voorzitters-8

Jaap Verhulst is de nieuwe voorzitter Nationaal Park Drentsche Aa

Na negen jaar zwaait Hendrik Oosterveld af als voorzitter van het Overlegorgaan Nationaal Park Drentsche Aa. Gevraagd naar de grootste veranderingen in die periode benadrukt hij juist de continuïteit. “Mijn motto is ‘Continuïteit en vernieuwing’. Om op een goede manier te kunnen vernieuwen, heb je continuïteit nodig.” Dat laatste lijkt verzekerd met de komst van de nieuwe voorzitter, Jaap Verhulst (65), die met zijn voorganger een arbeidsverleden bij het ministerie van LNV deelt. Een eigen motto heeft de nieuwe voorzitter nog niet. “Ik zie vooral uit naar een mooie samenwerking met de mensen in het Nationaal Park, die het samen moeten doen.”

(c) Andre Brasse-5287

Beweging is en blijft goed voor u

Beweging is en blijft goed voor u, juist in deze sombere tijd. Vergeet niet dat de lente is begonnen. Bosanemonen, speenkruid staan in bloei, vlinders fladderen rond en vogels bouwen fluitend hun nest. Buiten valt veel te genieten!

Individueel (of als stel of gezin) de natuur in gaan kan nog steeds. Neem wel altijd de minimumafstand van anderhalve meter tot andere bezoekers in acht en mijd al te drukke situaties. Gebruik uw gezond verstand en breng uzelf en anderen niet in gevaar.

© Andre Brasse - -6177

Drentsche Aa cursus Gastheerschap van start

13 enthousiaste deelnemers volgen op dit moment de Nationaal Park Drentsche Aa cursus Gastheerschap. Na drie bijeenkomsten waren wij, vanwege het coronavirus, genoodzaakt om de laatste cursus bijeenkomst af te zeggen. Zodra de mogelijkheid er is, vervolgen wij de cursus.

wg siepelveen 2

Boswerkers, de vrijwilligersgroep in De Strubben Kniphorstbosch

Al zo’n 6 jaar is een grote groep vrijwilligers actief in De Strubben Kniphorstbosch. Van september tot half maart werken ze zaterdags, om de twee weken, in het gebied met beugelzaag, snoeischaar en soms met bosmaaier of motorzaag.

Ik heb sterk de indruk dat het erg gezellige werkochtenden zijn. Na afloop van een werkdag wordt er enthousiast geappt met foto’s en leuke berichtjes. Altijd met blije gezichten en hardwerkende stoere mannen en vrouwen. Dáár geniet ik enorm van als meelezer in de appgroep.

In het najaar van 2014 kwam Ben Verwoerd bij me, ik kende hem als betrokken inwoner van Annen en als oud-politieagent. Hij was net met pensioen en zocht invulling voor zijn vrije tijd. Ik zocht nog naar een aanleiding om een nieuwe vrijwilligersgroep te starten in De Strubben Kniphorstbosch, zoals er meer natuurwerkgroepen in de Drentsche Aa actief zijn. De deal was snel gesloten.

Wat mij blij verraste was dat ik, na een kort bericht in het mededelingenblad van Annen, per omgaande 11 aanmeldingen kreeg. De werkgroep Strubben Kniphorstbosch ging van start.

Als je door het gebied loopt of fietst zie je de resultaten van de werkgroep. In het zuidelijk deel, bij de camping, is de heide ontdaan van jonge opslag en ontwikkelt de heide zich weer volop. Noordelijker, bij de Generaalsheuvel, is een groot gebied ontdaan van opslag en ontwikkelt zich ook nieuwe heide. Alle werkzaamheden zijn vooraf vastgelegd in het “Inrichtings- en beheerplan”. Het gebied ligt vol archeologische elementen en is daarom te kwetsbaar om met (zware) machines te onderhouden.

Als boswachter in Nationaal Park Drentsche Aa ben ik trots op deze groep betrokken vrijwilligers (inmiddels 22, waarvan de helft uit Annen). Daarom zet ik ze hierbij, mede namens mijn collega’s, graag in het zonnetje.

Kees van Son, boswachter Staatsbosbeheer.

2014-03-18_135540

Ontdek de Drentsche Aa

Wilt u het Nationaal Park Drentsche Aa ook vanachter de computer ontdekken? Kijk dan eens op de Drentsche Aa ontdekkaart. De kaart is voortdurend in ontwikkeling. Er wordt regelmatig nieuwe informatie toegevoegd.

https://www.ontdekdedrentscheaa.nl/

2020-03-26_150402

Op Stap krant 2020/2021 is klaar

De nieuwe Nationaal Park Drentsche Aa 'Op Stap' krant 2020/2021 is klaar. U kunt de krant binnenkort afhalen bij de ondernemers in het Nationaal Park en digitaal inzien op de website. Evenals voorgaande jaren staat de krant weer vol informatie en activiteiten. Nieuw dit jaar zijn de kinderopdrachten die we hebben toegevoegd.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Nationaal Park Drentsche Aa.

Volg ons ook op Facebook, Twitter en Instagram en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

facebook_circle twitter_circle instagram_circle

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Via deze pagina kunt u zich afmelden.