Drentsche Aa Nieuwsbrief nr. 64 - juni 2022


bloemrijk veld

Met deze digitale Nationaal Park Drentsche Aa nieuwsbrief houden we u op de hoogte van ontwikkelingen, activiteiten en wetenswaardigheden in het Drentsche Aa gebied. Het gaat om Nationaal Park 'nieuwsflitsen' en berichten van onze partners. Waar mogelijk verwijzen we naar locaties of personen waar u meer informatie kunt krijgen. Word ook vriend van onze social media kanalen op Facebook, Twitter en Instagram en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Cursus Gastheerschap afgerond

Nationaal Park Drentsche Aa heeft er 15 nieuwe enthousiaste gastheren/-vrouwen en vrijwilligers bij. Allemaal van harte gefeliciteerd
met het behalen van het certificaat na het volbrengen van de cursus. Succes met het gastheerschap en het voorlichten van bezoekers aan ons mooie Nationaal Park Drentsche Aa.

Word jij Gastheer –vrouw van Nationaal Park Drentsche Aa? In het voorjaar van 2023 organiseert Nationaal Park Drentsche Aa weer een Gastheerschapcursus voor Drentsche Aa ondernemers en werknemers. In vier bijeenkomsten en een excursie wordt je opgeleid tot ambassadeur/voorlichter van het Drentsche Aa gebied. Na afloop ontvangen je het Nationaal Park certificaat, het gastheerschap gevelbordje en de Nationaal Park vlag. Alle gecertificeerde gastheren zijn onderdeel van het Nationaal Park Drentsche Aa ‘Levend bezoekersnetwerk’, hét informatienetwerk van het Nationaal Park. De Drentsche Aa Gastheerschapcursus is ontwikkeld in samenwerking met gebiedsondernemers en sluit aan op de dagelijkse praktijk. Informatie en aanmelding: Cursus Gastheerschap Drentsche Aa | IVN

Contactpersoon: Andre Brasse a.brasse@ivn.nl

Dag van het Nationaal Park groot succes

Zondag 22 mei vond de Dag van het Nationaal Park plaats op de Nationaal Park parkeerplaats Wedbroeken. Meer dan 300 bezoekers genoten van de gezellige informatiemarkt met diverse activiteiten en proeverijen. Veel Nationaal Park partnerorganisaties werkten aan deze dag mee. Ook het weer werkte fantastisch mee. Na afloop is de parkeerplaats en omgeving opgeruimd door Geocatchers die meededen aan een zogenaamd CITO evenement. We bedanken iedereen die bijdroegen aan deze mooie Nationaal Park dag.

Leerlingen van Van Gogh College Assen ontdekken Nationaal Park Drentsche Aa

Op vrijdag 20 mei ontdekten 150 leerlingen Van Gogh College uit Assen het Drentsche Aa gebied, voor het Nationaal Park onderwijsproject Jongeren Advies Bureau (Voortgezet onderwijs). In deze pilotversie van de nieuwe programmaopzet leerden de leerlingen over de natuur, het landschap en de invloed die de bever hierop heeft. 's Middags werkten de leerlingen aan diverse veldonderzoekjes. Nationaal Park gidsen begeleidden de leerlingen op de fiets en vertelden over het beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa.

Belgische studenten en docenten op bezoek in Nationaal Park Drentsche Aa

39 leerlingen en docenten van Hogeschool VIVES campus Torhout (in België) bezochten 10 mei Nationaal Park Drentsche Aa. De dag begon met een Drentsche Aa college door de Nationaal Park coördinator C&E in Gastheerbedrijf Pannenkoekenboerderij Brinkzicht in Gasteren. Na de lunchpauze gingen de studenten en docenten in twee groepen op excursie door het Nationaal Park. NP gids Frank Pardoel nam de tweede groep onder zijn deskundige hoede. Het was een boeiende dag met veel dankbare reacties na afloop. Mooi compleet college 'landschapskunde' zeiden de docenten. De uitspraak `wat is het hier mooi en zo proper` is ons vooral bijgebleven evenals de vraag 'wat is een hunebed?` Wat voor ons' vanzelfsprekend' is, is dat voor onze gebiedsgasten niet.

Jubileumlezingen door Bernhard Hanskamp

Het waren weer twee boeiende lezingen, door oud provinciaal planoloog Bernhard Hanskamp, over 100 jaar ruilverkaveling in het Drentsche Aa gebied. In een volle zaal in Café de Aanleg in Deurze op 13 april en in het Fletcher Hotel-Restaurant De Zeegser Duinen op 25 mei luisterden de aanwezigen naar interessante verhalen en uitleg van Bernhard over hoe de planvorming in het Drentsche Aa gebied tot stand kwam. Al zijn verhalen zijn terug te lezen in het boek 'Bewogen Ruimte'.

Junior Rangers leren van alles over macrofauna in de Drentsche Aa

Op 7 mei vertelden medewerkers van Waterschap Hunze & Aa's aan onze Junior Rangers over het werk van het Waterschap in het Drentsche Aa gebied. Ze gingen onder andere naar een fuik om te horen over het lopende vissenonderzoek in de beek. De Junior Rangers leerden deze ochtend van alles over de macrofauna in De Drentsche Aa. Het was een geweldige en leerzame ochtend en werd zeer door de jongeren gewaardeerd. Dank aan de medewerkers van het Waterschap Hunze en Aa's en de vrijwilligers van Staatsbosbeheer

De nieuwe Nationaal Park 'Op Stap' krant is uit

De Op Stap krant boordevol informatie en met o.a. de bekende gebiedskaart (met fietsknooppunten), excursieprogramma en nieuwe wandelroute is weer verkrijgbaar bij veel ondernemers in het Nationaal Park of digitaal inzien via onderstaande link.

Oud voorzitter Overlegorgaan geridderd

Oud Overlegorgaan voorzitter Nationaal Park Drentsche Aa, Hendrik Oosterveld, is onlangs geridderd voor onder andere zijn inzet voor de Nationale Parken in Nederland en natuurlijk Nationaal Park Drentsche Aa. Hendrik van harte gefeliciteerd.

Drentsche Aa informatiezuilen zijn weer leesbaar.

Op diverse locaties in Nationaal Park Drentsche Aa staan informatiezuilen voor gebiedsbezoekers. De leesbaarheid liet hier en daar, door algvorming, te wensen over. Daarom hebben Nationaal Park Drentsche Aa vrijwilligers de zuilen geadopteerd. De vrijwilligers onderhouden de zuilen en maken ze gedurende het jaar schoon zodat ze leesbaar blijven voor onze gebiedsgasten. Deze zuil in Anloo is weer goed leesbaar. Dank aan onze vrijwilligers voor hun inzet.

Landelijke uitwisseling Junior Rangers

Op 23 april vond de landelijke uitwisseling dag voor Junior Rangers plaats op de Marker Wadden. Uiteraard waren de Nationaal Park Drentsche Aa Junior Rangers en hun begeleiders ook aanwezig. Kennismaking en uitwisseling van kennis en ervaringen op een mooie locatie met schitterend weer.

Groene Dorpen ‘De Broekstreek’ gaat voor de Gouden Pit. Stem je ook?

In maart werd het project Groene Dorpen ‘De Broekstreek’ voor de particuliere deelnemers afgesloten met een feestelijke plantdag. Honderden bomen, hoogstamfruitbomen en struiken vonden hun weg naar de erven en tuinen van de veertig deelnemers. Een prachtige dag, waarop de bewoners van De Broekstreek laten zien waarom ze niet alleen hun predicaat ‘Kern met Pit’ van de gelijknamige leefbaarheidswedstrijd verdienden, maar ook de provinciale Drentse trofee voor 2021. De jury oordeelde dat het een mooi groen project betreft, op een forse schaal. Met deskundige ondersteuning en met eigen werk van de deelnemers. Er blijkt veel saamhorigheid in de dorpen van De Broekstreek uit. De Broekstreek is nu met de trofeewinnaars uit de andere provincies in de race voor de landelijke 'Gouden Pit’ trofee, die op 25 juni wordt uitgereikt op de Kern met Pit manifestatie in Amersfoort. Opnieuw wordt de uitslag bepaald door zowel het oordeel van de vakjury als door het aantal publieksstemmen op het project. Dus stem mee van 3 tot 20 juni via een link op de website van Kern met Pit www.kernmetpit.nl , “Stem op jouw favoriete project” en dan op Groene Dorpen ‘De Broekstreek’.

Werkgroep Groene Dorpen ‘De Broekstreek’

Uitwisseling Junior Rangers Drents-Friese Wold

In april ontvingen we de Junior Rangers van Nationaal Park Drents-Friese Wold in Oudemolen. Ondanks de kou vermaakten deze bikkels zich fantastisch met het vissen in de beek en de wandeling in het Oudemolensche Bos. Op de wal stonden de vuurschalen klaar om op te warmen en broodjes te bakken. Het was een fantastische uitwisseling, met dank aan de begeleiders van beide Junior Ranger groepen en de vrijwilligers van Staatsbosbeheer. Volgend jaar gaan we op bezoek in Nationaal Park Drents-Friese Wold.

Ondernemersbijeenkomst Drentsche Aa Gastheren- vrouwen

Na 2 jaar coronapauze hadden we weer een geslaagde Nationaal Park Drentsche Aa ondernemers-bijeenkomst in Grand Cafe Het Witte Huis in Zeegse. Een mooie kennismaking tussen (nieuwe) gastheren en -vrouwen onderling en het NP team. Afwisselend programma vol dynamiek. We zijn er klaar voor, laat de gebiedsgasten maar komen.

Vrijwilliger aan het woord:

In mei hebben wij, als vrijwilligersclub bij Staatsbosbeheer, weer mogen helpen met een van de meest leuke activiteiten daar: de "expeditie in de beek", waarbij dit maal de Junior Rangers van het Drentsche Aa gebied een rondleiding kregen door het bekenlandschap en zelf te water werden gingen in de beek bij Oudemolen. In een waadbroek, dat wel uiteraard. Tijdens de rondleiding kregen we uitleg van de mannen van het Waterschap Hunze & Aa's. Deze hadden ergens in de beek ook een fuik staan, die geleegd moest worden. Meerder malen in de week worden de in de fuik gevangen vissoorten geregistreerd, met de lengte erbij. De gevangen soorten waren onder meer baarzen, alvers, riviergrondels, bermpjes, een kreeftje en, zeer zeldzaam, de rivierprik. Maar liefst drie exemplaren werden in de fuik aangetroffen. Deze wel wat op een paling lijkende dieren bezitten aan weerszijden 7 ronde kieuwopeningen, een soort van ogen lijkt dat wel. Ze leven parasiterend op andere vissen, zuigen zich met hun ronde bek, die scherpe tandjes heeft, aan hun gastheer vast alvorens aan de maaltijd te gaan. De prikken worden niet tot de vissen, maar tot de rondbekken gerekend. Door de dieren te voorzien van een soort zendertjes heeft men de levenscyclus in beeld weten te brengen. De prik brengt een groot deel van zijn leven door in zee, trekt in de koelere periode van het jaar de binnenwateren in, voor zover ze niet opgehouden worden door stuwen en dammen. Uiteindelijk komen ze in de bovenloop van een beekstelsel terecht en maken daar met steentjes een soort van nest. Na de paring sterven de oude dieren al snel, de jonge larven verblijven 3 jaar in de beek, om vervolgens met hun trek naar zee te beginnen. En dan begint na verloop van tijd diezelfde cyclus weer opnieuw. Interessante dieren die ik nooit eerder in levende lijve heb mogen aanschouwen. Het Drentsche Aa gebied is een van de weinige bekende paaiplekken in Nederland. Uiteraard zijn alle vissen en rondbekken na telling en meting weer in de beek uitgezet. Verder tijdens de wandeling nog een ontmoeting gehad met een hazelworm, een pootloze hagedis en zeker geen slang. Bij het keren van een boomstammetje vond ik ook nog een alpenwatersalamander. Een heel mooie soort met een zwart-blauw gemarmerd bovenlijf en een fel rode buik. De mannetjes zijn in de paartijd echt schitterend. En zo was het weer ook deze dag, die met drie rivierprikken sowieso al niet meer stuk kon.

Tekst en foto: Haijo Noorman vrijwilliger bij Staatsbosbeheer

Transitie Landbouw

Landbouw en natuur leggen elk een bijna even groot beslag op de ruimte in het Drentsche Aa gebied. Een programma voor het leveren van een kwaliteitsimpuls is van start gegaan, waar ook de landbouw zijn rol in speelt. Samen met het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) gaan boeren onderzoeken waar en hoe de biodiversiteit in de natuur én in aangrenzende akkers en grasland beter op elkaar kan aansluiten. Dit alles in het kader van het bevorderen van natuurinclusieve landbouw (NIL). Uit vraaggesprekken blijkt dat iedere boer daar wel op de een of andere manier mee bezig is. Maar er zijn nog heel veel vragen over hoe dat dan in de praktijk in te vullen. Er wordt gekeken naar zowel akkerbouw- als veehouderijgewassen en teeltmaatregelen die daarbij een rol kunnen spelen. Een aantal enthousiaste boeren heeft inmiddels percelen ingezaaid met teelten die  kunnen bijdragen aan de doelen. Het CLM heeft op die bedrijven een uitgebreide  monitoring gedaan naar aanwezige flora en fauna. Verheugend voor het Drentsche Aa gebied is dat de onderzoekers uit de eerste resultaten constateren dat in ieder geval fauna op boerenbedrijven daarbij heel positief scoort.

Foto: Aart Brinkman. Contactpersoon: Geertje Enting Tel. 06-55766883

Nieuwe informatieve Nationaal Park water-fietsroute in de maak

Deze zomer publiceert Nationaal Park Drentsche Aa een nieuwe informatieve fietsroute over waterbeheer en meer.

De route loopt tussen het Museum aan de Aa in Groningen (de nieuwe naam van het Noordelijk Scheepvaartmuseum) en de Kymmelsberg. Onderweg volg je zo veel mogelijk de loop van de Drentsche Aa door het natuurgebied. Verder zie je hoe er in het gebied ruimte is voor, onder andere, drinkwaterwinning en wateropslag.

De route is gemaakt door Ilse Nieuwenhuis, die stage loopt bij IVN/Nationaal Park Drentsche Aa voor haar studie ‘Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen’, in samenwerking met Waterschap Hunze & Aa's, Staatsbosbeheer, het Noordelijk Scheepvaartmuseum en Waterbedrijf Groningen. De route is ongeveer 55 km lang, maar is ook in drie delen van ongeveer 20 km te fietsen.

Als alles volgens plan verloopt komt de route nog deze zomer op eindjeomindrenthe.nl te staan.

Contactpersoon: Andre Brasse a.brasse@ivn.nl

Uitnodiging kennissessie: verduurzaming monumentale woningen

Het Drentsche Aa gebied bezit een unieke combinatie van landschap, natuur en erfgoed. Veel woningen in het gebied zijn erfgoed, een deel ervan staat op de monumentenlijst en geniet een beschermde status. Maar hoe verduurzaam je deze gebouwen? Wat zijn de regels? Hoe pak je het aan? En hoe blijven de kosten beheersbaar? Vanuit het project de energietransitie Drentsche Aa organiseren de Natuur en Milieufederatie Drenthe, BOKD en NoorderRuimte een kennissessie over dit onderwerp. Tijdens de sessie zullen we op locatie langs een aantal (monumentale) woningen gaan die succesvol verduurzaamd zijn. Maarten Vieveen van kenniscentrum NoorderRuimte licht toe waar de knelpunten zitten voor het verduurzamen van erfgoed. Jelte Sikkema, adviseur van het Drents Energieloket is aanwezig om praktische kennis te delen en vragen te beantwoorden. Mark Schutrups en Eline Posthuma, studenten van de Hanzehogeschool, delen de resultaten van hun onderzoek naar het isoleren van erfgoed en zonoplossingen voor erfgoed met een praktisch stroomschema, dat meteen te gebruiken is.

Wanneer: woensdagavond 22 juni. Van: 19.00-21.00 uur.

Voor wie: alle geïnteresseerden.

Locatie: dorpshuis de Hoeksteen, Lageweg 45 in Noordlaren.

Aanmelden

Meer informatie of vragen? Neem contact op met Remco Mur (r.mur@nmfdrenthe.nl) of Maarten Vieveen (m.c.vieveen@pl.hanze.nl

Excursie voor onderwijzers basisscholen Drenthe

Op 8 juni vond de jaarlijkse evaluatie plaats van de contactpersonen (leraren basisonderwijs) van het IVN Scholennetwerk Drenthe. Onder leiding van Drentsche Aa gidsen kregen de contactpersonen veel informatie over de  cultuurhistorie en de natuur rondom het Siepelveen en Schipborg. De wandeling werd zeer gewaardeerd.

Help mee drinkwater schoon te houden

We hebben in Nederland het beste drinkwater ter wereld. Er komt altijd schoon en betrouwbaar drinkwater uit de kraan. Dat vinden we heel vanzelfsprekend, maar daar komt heel wat bij kijken. Om ons drinkwater te beschermen tegen verontreinigingen hebben we iedereen nodig. Ook u kan meehelpen:

  • In huis: Verzamel oude of overtollige medicijnen en breng ze (in 1 keer) naar de milieustraat en/of de apotheek.
  • In de tuin: Schoffel niet te vaak. Dan maak je steeds een nieuw kiembed voor onkruid.
  • Vervoer: Was de auto met biologisch afbreekbare autoshampoo en doe dit alleen op een vloeistofdichte vloer, bijvoorbeeld bij een wasbox.

Kijk op www.beschermjedrinkwater.nl/tips voor meer ideeën over hoe u mee kan helpen het water schoon te houden!

Wist u dat er speciale regels gelden voor mensen die wonen in een beschermingsgebied?

In een waterwingebied wordt grondwater gewonnen. Er mogen alleen activiteiten plaatsvinden voor de drinkwaterproductie. Op deze manier wordt voorkomen dat het grondwater rond de putten vervuilt. Om dat gebied heen ligt het grondwaterbeschermingsgebied: hier mogen meer activiteiten plaatsvinden, zoals wonen, maar dan wel met de speciale regels die hier gelden. Deze regels zijn op de website www.beschermjedrinkwater.nl te vinden. Via de postcodechecker kunt u achterhalen of u in een beschermingsgebied woont en wat voor regels en adviezen er dan gelden.

Schapen verhuizen van landgoed Heidehof naar Natuurbegraafplaats Hillig Meer

Op landgoed Heidehof is het grootste deel van het jaar een schaapskudde te vinden. In de afgelopen weken zijn er in de kudde een aantal lammetjes geboren die in een razend tempo opgroeien. Vorige maand sprongen ze nog rond op het landgoed, maar inmiddels zijn ze verhuisd naar Natuurbegraafplaats Hillig Meer. De natuurbegraafplaats is onderdeel van het landgoed en heeft op het nieuwe gedeelte, dat een jaar geleden geopend is, een schapenweide. Hier helpen de lammeren samen met hun moeders het gras kort te houden op een duurzame manier. U bent van harte welkom om op de natuurbegraafplaats te komen wandelen en de schapen te begroeten. Meer informatie vindt u op www.hilligmeer.nl of telefonisch via 0592-260944.

Komende zomer er op uit in het Drentsche Aa gebied?

Probeer eens een van deze routes:

  • Nationaal Park wandelroute 'Acht van Amen' - (eindjeomindrenthe.nl)
  • Nationaal Park wandelroute 'Rondom Zeegse langs de Drentsche Aa' (eindjeomindrenthe.nl)
  • Knapzakroute Balloo-Rolde Balloo-K38 (eindjeomindrenthe.nl)
  • Knapzakroute Loon-Taarlo Loon-Taarlo-K30 (eindjeomindrenthe.nl)

Of kijk op onze website voor meer activiteiten: www.drentscheaa.nl

https://www.drentscheaa.nl/zien/wandelen/

https://www.drentscheaa.nl/zien/fietsen/

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Nationaal Park Drentsche Aa.

Fotografie: Nationaal Park Drentsche Aa (tenzij anders aangegeven)

Redactie: Nationaal Park Drentsche Aa

Volg ons ook op FacebookTwitter en Instagram en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

facebook_circle twitter_circle instagram_circle

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Via deze pagina kunt u zich afmelden.