Nieuwsbrief 32


Met deze gratis digitale nieuwsbrief voor geïnteresseerden houden we u zoveel mogelijk op de hoogte van actuele ontwikkelingen en wetenswaardigheden in het Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa. Het gaat om 'nieuwsflitsen'. Waar mogelijk verwijzen we naar locaties of personen waar u meer informatie kunt krijgen.

Bewonersdag Drentsche Aa

Zondag 24 augustus organiseerde het Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa de Drentsche Aa Bewonersdag 2014. Drentsche Aa bewoners en geïnteresseerden (her)ontdekten het Drentsche Aa gebied en kwamen vaak op plekken waar ze vaak nog nooit zijn geweest. Terwijl de deelnemers met een touringcar door het Nationaal Park Drentsche Aa reden, vertelden Nationaal Park medewerkers over het ontstaan van het landschap en de wijze waarop de mens eeuwenlang van het landschap gebruikt heeft gemaakt. Meestal leven er vele vragen bij de deelnemers, daarom was er volop gelegenheid om vragen te stellen. Onderweg stopte de bus voor een aantal wandelexcursies onder leiding van Drentsche Aa gidsen en boswachter Kees van Son.

Bericht over de Laarmantuin

In september 2013 is de wilde-plantentuin ( de Laarmantuin) in de Hortus botanicus Haren in de Nationale Plantencollectie opgenomen. De status is uniek. Voor het eerst is een tuin als geheel opgenomen in de collectie in plaats van een collectie van één plantenfamilie. De 4 hectare grote Laarmantuin bestaat niet uit één familie of één genus, maar toont diverse plantengemeenschappen, zoals blauwgrasland, hoogveen. Deze eerste ecologische botanische tuin van Nederland is een vroege uiting van het veranderend denken over de natuur en hoe plantensoorten zich daarin gedragen. De Stichting Nationale Plantencollectie ziet de Laarmantuin als cultureel erfgoed. De tuin omvat een arboretum met loofboomsoorten, struiken en een rijke collectie stinsenplanten; een pinetum met naaldhoutgewassen uit het Noordelijke Halfrond; heide- en graslandgebieden met verschillende bodem- en plantensoorten; en een 'open deel' met verschillende plasjes en putten. In dit 'open deel' groeien vele planten die op Nederlandse Rode Lijst staan. Van de 500 Rode lijst soorten groeien  er in de Laarmantuin meer dan 100.  Opvallende voorbeelden zijn het vleesetend Vetblad, de Moeraswespenorchis en Gevlekte orchis, Blauwe knoop, Stijve ogentroost, Grote wolfsklauw, Beenbreek en de Wilde kievitsbloem. Het toekennen van genoemde status helpt om deze zeldzame plantengemeenschappen en plantensoorten voor de toekomst te behouden. De Hortus botanicus  Haren is dagelijks geopend van 10:00 uur tot 17:00 uur. Kerklaan 34, 9751NN, Haren W: www.hortusharen.nl

Hunzeloop 2014, Wandel mee door uniek natuurgebied

Op 20 september 2014 vond de derde editie van de Hunzeloop plaats. Een bijzonder wandelevenement in en rond Zuidlaren. Er waren prachtige routes uitgezet door het Drentse en Groninger landschap. Een aantal afstanden ging rond het Zuidlaardermeer. Er waren ook speciale wandelroutes voor deelnemers met een rollator, rolstoel of scootmobiel. De routes varieerden van 5 tot 40 kilometer, door mooie, afwisselende landschappen met weidse uitzichten en prachtige bossen en sfeervolle dorpjes. De langste wandelroutes liepen om het Zuidlaardermeer waarbij halverwege met de pont de oversteek naar de andere kant moest worden gemaakt. Voor meer informatie www.hunzeloop.nl.

Herontwikkeling schaapskooi Balloo e.o. -  bouw dienstwoning en aanleg knooppunt

In april is bouwbedrijf Stoffers uit Ekehaar gestart met de bouw van de dienstwoning bij de schaapskooi. De bouw vordert en vindt plaats in goed overleg met de Stichting schaapskooi en de herders. Volgens planning is de dienstwoning in oktober gereed. Onder leiding van Heilien Tonckens, deskundige o.a. op inrichting van boerenerven en opgegroeid in Rolde, hebben wij gezamenlijk met de stichting, de herders en Staatsbosbeheer een ontwerp geschetst voor het erf van de schaapskooi. Functioneel en passend bij het omliggende landschap binnen het brinkmodel.Nadat de gemeenteraad in maart instemde met het inrichtingsontwerp zijn de afgelopen periode  verschillende onderzoeken uitgevoerd. Met het Waterschap Hunze en Aa's is overlegt over de wijzigingen in de waterhuishouding en een goede afwatering op het perceel van Jan Dolfing. De uitkomsten zijn gedeeld met betrokkene en hebben zijn instemming. Bij de verdere detaillering en uitvoering wordt rekening  gehouden met zijn bestaande gebruiksmogelijkheden.  In de komende periode zullen wij het werk verder voorbereiden. Naast de verschillende formele procedures wordt het bestek gereedgemaakt voor aanbesteding. De groenwerkzaamheden voor het knooppunt en de landschapsversterking (brink model en esranden) door provincie en staatsbosbeheer kunnen nog dit najaar worden gestart. De verwachting is dat de aanleg van het knooppunt rond de jaarwisseling zal kunnen worden gestart.

220 basisschoolkinderen ontdekten deze week Nationaal Park Drentsche Aa Onderwijsprogramma's Nationaal Park Drentsche Aa

Afgelopen week ontdekten en beleefden basisschoolleerlingen uit Assen en Aa en Hunze het 'Nationaal Park Drentsche Aa'. De twee verschillende onderwijsprogramma's 'woordvoerders van de natuur' en 'natuurspeurders' zijn door IVN Drenthe (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid) ontwikkeld voor het Nationaal Park Drentsche Aa. Kinderen bezoeken vier diverse locaties in het Nationaal Park waar ze de natuur en het Drentsche Aa landschap ervaren en beleven.Het onderwijs is een belangrijke doelgroep voor het Nationaal Park Drentsche Aa. Het Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa vindt het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd met de bijzondere (kern)kwaliteiten van het Drentsche Aa landschap in aanraking komen. Zowel op het gebied van de natuurwaarden als cultuurhistorie. De kinderen van nu zijn wellicht de toekomstige bewoners en bestuurders van het Drentsche Aa gebied. Positieve (natuur)ervaringen blijven in de herinnering leven. De filosofie van het Nationaal Park is dat goede ervaringen, belevenissen en kennis, bijdragen aan een positieve grondhouding tav het landschap. Zo werken we met diverse onderwijsprojecten aan draagvlak voor het Drentsche Aa landschap, voor nu en voor de toekomst.

Woordvoerders van de natuur (9 en 16 september)

Het Nationaal Park onderwijsproject woordvoerders van de natuur speelde zich af in de omgeving van Balloo. Het project werd uitgevoerd samenwerking met IVN Drenthe, St. Het Drentse Landschap, de gemeente Assen, Landschapsbeheer Drenthe, de schaapherder van Balloo, De Balloohoeve uit Balloo en Staatsbosbeheer. De leerlingen van groep 7/8 ervoeren op het Ballooërveld hoe het is om boer in het Nationaal Park Drentsche Aa te zijn. Daarnaast hoorden en zagen ze hoe het is om schapen te weiden en om boswachter of visser te zijn. In het gebied Kampsheide leerden de kinderen van alles over de jeneverbes. Op school verwerken de kinderen hun natuurervaringen in een presentatie. Deze worden over enkele weken gepresenteerd aan ouders en afgevaardigden van het Nationaal Park& Nationaal Landschap Drentsche Aa. De kinderen treden daarbij op als 'woordvoerders van de Drentsche Aa natuur'.

Natuurspeurderstocht (17, 18 en 19 september)

Het Nationaal Park onderwijsproject werd uitgevoerd in samenwerking met IVN Drenthe en Staatsbosbeheer. Het Nationaal Park onderwijsprogramma met allerlei praktisch les- en ontdekmateriaal is in het schitterende beekdallandschap rond Oudemolen uitgezet. Thema's zijn; vissen in de beek, weidevogels, bodem en kleine beestjes. Kinderen in waadpakken visten midden in de beek, boorden naar grondsoorten, vingen kleine beestjes in het bos en zochten weidevogels in het veld. Door deze uitdagende werkvorm leren de kinderen over de verschillende kenmerkende onderdelen van het beekdal Drentsche Aa. Na afloop ontvingen alle kinderen het Drentsche Aa natuurspeurders-diploma en kwamen ze op de foto in een door hen zelf gemaakt reusachtig vogelnest. De tocht werd begeleid door IVN medewerkers, boswachters van Staatsbosbeheer en Nationaal Park gidsen.

Nieuw houtwallenproject in ontwikkeling

Momenteel ontwikkelt IVN Drenthe een nieuw onderwijsproject rond houtwallen. In dit project komen zowel de cultuurhistorische waarde van houtwallen als de waarde voor de biodiversiteit aan de orde. De ontwikkeling van het project wordt in gefinancieerd door het Nationaal Park Drentsche Aa, de gemeente Aa en Hunze en IVN Drenthe.

VO Projecten

Naast onderwijsprojecten voor het basisonderwijs begeleidt IVN ook projecten voor het Voortgezet onderwijs. Elk jaar volgen leerlingen van het Nassaucollege Assen het project 'Jong Elan' waarbij de leerlingen een opdrachtvraag van het Nationaal Park uitwerken en het resultaat aan medewerkers van het Nationaal park presenteren. Zo hebben de leerlingen al een wandelroute in Annodrenthe.nu ontwikkeld en afgelopen voorjaar een rugzak met wateropdrachten voor de nieuwe Nationaal Park Toegangspoort Drentsche Aa in Deurze. Inmiddels heeft ook het Maartenscollege uit Haren interesse getoond om ism IVN / Nationaal Park Drentsche Aa onderwijsprogramma's op te zetten.

Drentsche Aa Activiteiten

Zondag 5 oktober 10:30 uur NP arrangement: Veranderen in Anderen. Landschapsherstel in de omgeving van Anderen. Kosten 7,50 euro (Inclusief koffie/thee en taart/tosti). Aanmelden bij Herberg van Anderen: 0592-242680

Donderdag 16 oktober excursie Raatakkers / voedsel in de bronstijd (Wereldvoedseldag). Start om 14:00 uur bij de Schaapskooi in Balloo, Crabbeweg 2, Balloo.

Zondag 2 november  13:30 uur NP arrangement: Wandeling door de rijke geschiedenis van het esdorp Grolloo en zijn fraaie omgeving . Kosten 7,50 euro (inclusief koffie/thee en een kop soep). Aanmelden café-restaurant Gerrie: 0592-501471.

Zondag 23 november excursie Veldnamen in de omgeving van Gasteren. Start om 10:00 uur op de parkeerplaats Gasterse Duinen

Kijk voor alle Drentsche Aa activiteiten op: http://www.drentscheaa.nl/documents/excursies-kalender.xml