Nieuwsbrief 33


Met deze gratis digitale nieuwsbrief voor geïnteresseerden houden we u zoveel mogelijk op de hoogte van actuele ontwikkelingen en wetenswaardigheden in het Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa. Het gaat om 'nieuwsflitsen'. Waar mogelijk verwijzen we naar locaties of personen waar u meer informatie kunt krijgen.

Fijne feestdagen en beste wensen voor 2015

In 2015 is het vijftig jaar geleden dat de aanzet werd gegeven voor het Nationaal Park Drentsche Aa. In 2015 staan we het hele jaar stil bij dit jubileum. Tijdens de week van de Drentsche Aa (29 juni - 05 juli) verschijnt oa de Landschapsbiografie Drentsche Aa, is het congres ‘Het experiment van de Drentsche Aa' en vinden er diverse activiteiten plaats in het gebied. Meer lezen? http://www.drentscheaa.nl/documents/50-jaar-drentsche-aa-1965-2015.xml?lang=nl

Nieuwe Gastheren en -vrouwen Drentsche Aa

In november volgden 8 cursisten de cursus Gastheerschap. In vier bijeenkomsten zijn ze opgeleid tot gastheer/-vrouw van het Drentsche Aa gebied. In mei 2015 volgt de dagexcursie en ontvangen de cursisten na afloop het Nationaal Park en Nationaal Landschap certificaat, het Gastheerschap gevelbordje en de Nationaal Park vlag. Alle gecertificeerde Gastheren/-vrouwen vormen onderdeel van het Levend bezoekersnetwerk, het informatienetwerk van het Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa. De Drentsche Aa Gastheerschapcursus is ontwikkeld in samenwerking met gebiedsondernemers waardoor het aansluit op de dagelijkse praktijk.

Herstel van de bovenloop van het Smalbroekenloopje

In navolging van de herinrichting van het Ballooërveld is Staatsbosbeheer vanaf eind augustus 2014 begonnen met werkzaamheden om de bovenloop van het Smalbroekenloopje te herstellen. De werkzaamheden zullen als de weersomstandigheden goed zijn eind dit jaar worden afgerond. Het Smalbroekenloopje begint in de omgeving van de schaapskooi in Balloo. http://www.drentscheaa.nl/documents/news-items/herstel-bovenloop-smalbroekenloopje.xml?lang=nl

De plomben van hunebed (G1) Noordlaren

Het enige originele hunebed van de Provincie Groningen, hunebed G1 bij Noordlaren, is ooit veel groter geweest dan wat er nu nog te zien is. Meer dan de helft van het hunebed is gesloopt om o.a. als wegverharding te dienen. Dat was vroeger heel normaal, er zijn in het noorden op die manier veel meer hunebedden verdwenen. Begin vorige eeuw is ook dit hunebed onderzocht door professor van Giffen van de Groninger Universiteit en die ontdekte dat dit grafmonument oorspronkelijk veel groter was. Op de plekken van de verdwenen draagstenen waren de afdrukken nog te zien. Hij heeft toen op die plekken plomben gemaakt, als een vulling in een kies. Ook deze plomben, gemaakt van beton, zijn in de loop der 10-tal jaren weer verdwenen onder het zand, overgroeid en daardoor vergeten. Totdat een oplettende inwoner van Glimmen Staatsbosbeheer erop attendeerde. Met de hulp van de vrijwilligers van de Werkgroep Appèlbergen zijn de plomben weer blootgelegd en is goed te zien hoe groot en imposant het hunebed werkelijk was. Ga er maar eens kijken. Voor meer informatie: Kees van Son; T 0592-231307 - M 06-515 76 829 foto: IJsbrand Bouma

Grote modderkruiper na 20 jaar terug in Drentsche Aa-gebied.

De grote modderkruiper is na 20 jaar teruggevonden in het Drentsche Aa-gebied. Een enkele boswachter wist zich nog wel te herinneren dat de grote modderkruiper zo'n 20 jaar geleden in het stroomgebied van de Drentsche Aa voorkwam. Sindsdien bleven de pogingen om de vis aan te treffen altijd zonder resultaat. Op basis van DNA-onderzoek kon worden aangetoond dat de soort gelukkig nog steeds in het gebied voorkomt. http://www.drentscheaa.nl/documents/news-items/watermonster-verraadt-watermonster.xml?lang=nl

Start interactief inspraaktraject Florijnas 2015

Vanuit het programma FlorijnAs wordt de komende jaren gewerkt aan het aansluiten van Assen op  de natuur van de Drentsche Aa. Zo wordt er onder andere nieuw leven geblazen in de Bosbeek en de Nijlandsloop. De beken worden weer watervoerend gemaakt en er wordt een verbinding gemaakt tussen stad en het omringende landschap. In 2015 start er een interactief inspraaktraject, waarin iedereen uitgenodigd wordt om mee te denken over de landschapsinrichting zoals bankjes, bruggen, bomen e.d. Heeft u interesse om deel te nemen aan dit project? Neemt u dan contact op met m.schuit@assen.nl. Voor meer informatie over de projecten van de FlorijnAs kunt u kijken op www.florijnas.com.

Heidekoe nu ook in Nationaal Park Drentsche Aa

Meer dan een eeuw geleden begraasden niet alleen schapen de Nederlandse heidevelden. Ook heidekoeien werden hiervoor ingezet. Een klein slag rundvee, dat werd gehoed door koeienjongens. Tussen 1850 en 1950 zijn deze dieren helemaal uit Nederland verdwenen. In 2007 heeft Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) een succesvol fokprogramma opgezet met heidekoeien uit Denemarken. Doel was herintroductie van deze koeien in Nederland. In 2011 stelde GLK Nationaal Park De Hoge Veluwe in de gelegenheid om deze runderen in te zetten bij het natuurbeheer. Vanaf 10 december 2014 zijn de heidekoeien ook in Nationaal Park Drentsche Aa te zien.

2015: jaar Recreatie & Toerisme gemeente Aa en Hunze

Van maart 2015 tot en met maart 2016 organiseert de gemeente Aa en Hunze het jaar van Recreatie & Toerisme. Met als titel 'Ontspannend van Aa tot hunZe'. Een jaar waarin de gemeente samen met bedrijven en organisaties de sector Recreatie & Toerisme een extra impuls geeft, grenzen verlegt en samenwerkingen opzoekt. Zaterdag 21 maart is de opening en gaat 'Ontspannend van Aa tot hunZe' officieel van start! Hoe het programma er tot en met maart 2016 uit gaat zien? Dat is nog niet bekend. Het insturen van activiteiten kan namelijk nog tot vrijdag 16 januari 2015! Heeft u een leuk idee voor een activiteit? Of wilt u bijvoorbeeld een bestaande activiteit verder uitbreiden? Wie weet kan de gemeente Aa en Hunze daarbij ondersteunen. Dit kan een financiële bijdrage zijn maar ook ondersteuning bij het leggen van contacten of  brainstormen over uw idee. Op www.vanaatothunze.nl > Voor ondernemers leest u de voorwaarden voor een bijdrage aan uw activiteit en verdere informatie. Heeft u vragen dan kunt ook een mail sturen naar toerisme@aaenhunze.nlx8

Excursieprogramma 2015 samengesteld

Op 23 oktober is met de Drentsche Aa gidsen het uitgebreide excursieprogramma 2015-2016 voor het Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa samengesteld. Eind maart/begin april is de nieuwe Op Stap Krant met het programma bij de gebiedsondernemers te verkrijgen. Vanaf eind januari is het excursiepgrogramma te zien op de website www.drentscheaa.nl

Drentsche Aa activiteiten

zondag 21 december 13:30 uur 'kortste dagtocht' in Gasterse Duinen. Start vanaf parkeerplaats Gasterse Duinen.

Meer informatie over activiteiten staan op de activiteitenkalender www.drentscheaa.nl

facebookpagina Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa: https://www.facebook.com/DrentscheAa