Westerlanden - maart 2016


Eerste resultaten van herinrichting beekdal Westerlanden zichtbaar.

Het streefbeeld is een beekdallandschap met vochtige hooilanden en overstromingsgebieden, waar bevers, otters, dotterbloemen en blauwborsten zich thuis voelen. Her en der komen bankjes, picknicktafels een bruggetje om nog beter van het gebied te kunnen genieten. Diverse fietspaden worden verhard en verbreed. De waterstanden in het gebied worden verhoogd. Een kade en nieuw gemaal op de grens van het natuurgebied in Besloten Venen voorkomen dat de omgeving daar last van krijgt. Tegelijk met de inrichting van het gebied wordt een begin gemaakt met de verbinding met het Zuidlaardermeergebied. Deze zone wordt in de toekomst verder ingericht.

Een robuust klimaatbestendig water- en natuursysteem Drentsche Aa

Vanuit het Programma Natuurlijk Platteland Drenthe wordt gewerkt aan het herstel van het Drentsche Aa-gebied: een robuust klimaatbestendig water- en natuursysteem dat weer op een natuurlijke wijze functioneert. En tevens een schone bron is voor de bereiding van drinkwater voor de stad Groningen.

Klik hier voor meer achtergrondinformatie.

westerlanden-maart-2016_web