2e druk Landschapsbiografie van de Drentsche Aa


2e druk Landschapsbiografie van de Drentsche Aa vanaf 4 november 2016 beschikbaar.

Het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit heeft - samen met een groot aantal schrijvers - aan de Landschapsbiografie van de Drentsche Aa in 2015 gepubliceerd. De biografie is een toegankelijk, rijk geïllustreerd kijk- en leesboek voor mensen die werken of wonen in het Nationaal Landschap Drentsche Aa, of die interesse hebben in de streek.

Deze Landschapsbiografie van de Drentsche Aa beschrijft de lange levensloop van dit bijzondere landschap: van de eerste geologische processen enkele miljoenen jaren geleden, via de prehistorie en historische tijd tot aan het moderne landschap van vandaag. Een team van dertig deskundigen ontsluit in dit boek vijftig jaar wetenschappelijk onderzoek. De biografie is rijk geïllustreerd met landschapsfoto's,kaarten en landschapsreconstructies die de verschillende levensfasen van de Drentsche Aa weerspiegelen. Een rijk gevarieerde biografie als ode aan een uniek landschap.

Het is uitzonderlijk dat de kennis van de aardwetenschappen, archeologie, historische geografie, architectuurgeschiedenis en ecologie in samenhang met elkaar in één overzichtswerk zijn samengebracht. Die combinatie geeft een scherper inzicht in de wisselwerking tussen mens, natuur en landschap van de Drentsche Aa. In wetenschappelijke kringen kan de geïntegreerde aanpak op grote belangstelling en mogelijk ook op navolging rekenen. De 2e druk van de Landschapsbiografie van de Drentsche Aa kost € 45,- en is vanaf 4 november 2016 weer verkrijgbaar via de boekhandel en de webwinkel van VanGorcum.