Terinzagelegging ontwerp partiële herziening PAS


In een dichtbevolkt land als Nederland is het een uitdaging om een evenwicht te vinden tussen veerkrachtige natuur en gezonde economie. Het Rijk en de provincies geven ruimte aan ondernemers, omdat ze belangrijk zijn voor onze economie. Tegelijkertijd moeten economische activiteiten passen binnen de draagkracht van de natuur, want economie en natuur hebben elkaar nodig. Ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof. Dat is het doel van het Programma Aanpak Stikstof waarin overheden, natuurorganisaties en ondernemers samenwerken.

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft het ontwerp partiële herziening Programma Aanpak Stikstof (PAS) vrijgegeven voor inspraak gedurende de periode vanaf 7 november 2016 tot en met 18 december 2016. Alleen de gewijzigde onderdelen van het Programma Aanpak Stikstof staan open voor inspraak.

Voor meer informatie, verwijzen wij u door naar de website: http://pas.natura2000.nl/pages/inspraak-pas.aspx