Onderzoek ons water uit het Drentsche Aa


In het kader van de campagne Ons water uit de Drentsche Aa doet de BOKD onderzoek naar uw woon- en leefomgeving, het effect op de drinkwaterkwaliteit en uw rol daarin. Onder woon- en leefomgeving verstaan we uw tuin, het dorp en haar directe omgeving.

We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk bewoners hun mening kunnen geven over dit onderwerp daarom breng ik het nogmaals onder uw aandacht. Tevens wil ik u vragen de vragenlijst ook onder de aandacht te brengen van een drietal dorpsgenoten, die op hun beurt ook weer drie dorpsgenoten kunnen attenderen op het onderzoek. Mogelijk heeft u de vragenlijst reeds ingevuld, daarvoor onze dank. Ook in dat geval stellen we het op prijs dat u de vragenlijst onder de aandacht van uw dorpsgenoten brengt.

De vragenlijst kunt u vinden door het volgen van de volgende link:

https://www.bokd.nl/nieuws/onderzoek-ons-water-uit-de-drentsche-aa-uitsluitend-voor-drentsche-aa-bewoners/