Bewonersbetrokkenheid bij landschapsbeheer en onderhoud in Drentsche Aa


Nieuw project BOKD

Het Drentsche Aa gebied is een bijzonder gebied waar wonen, werken, natuur, landbouw en beleven met elkaar samengaan. Juist deze combinatie maakt het gebied met hoge landschappelijke, natuur en cultuurhistorische waarde speciaal. Een uitzonderlijk gebied, niet alleen voor Nederland, maar zelfs in Europa. Er is bijna geen vergelijkbaar gebied te vinden. In de loop der eeuwen hebben de bewoners en gebruikers van het gebied vorm gegeven aan het landschap van de Drentsche Aa, zonder de mensen is er geen Nationaal Park. Een rol die de laatste jaren meer en meer is overgenomen door terrein beherende organisaties.

Tijdens de evaluatie van de Landschapsvisie Drentsche Aa, hét basisdocument voor het beheer van het Drentsche Aa gebied, is door bewoners en (agrarische) ondernemers aangegeven dat men meer betrokken wil zijn bij beheer en onderhoud. Een wens die ook door provincie, gemeenten en het Nationaal Park onderkend wordt: bewonersbetrokkenheid is in de herijkte visie één van de uitgangspunten voor het beheer van het Drentsche Aa gebied!

De ervaring heeft geleerd dat dit niet vanzelfsprekend gebeurt. BOKD en Landschapsbeheer Drenthe hebben de handschoen opgepakt om hier invulling aan te geven. Het plan is dat uiteindelijk alle dorpen in het Drentsche Aa gebied mee kunnen doen. Op dit moment zijn we met twee groepen dorpen in gesprek om met het project te beginnen.

Bij het project zal onder meer gebruik gemaakt worden van de methode Drents Groen, waarmee onder andere in Valthe mooie resultaten zijn behaald. Het startpunt is dat we samen met een werkgroep van enthousiaste bewoners meer inzicht in het landschap in en rond de beide dorpen willen krijgen. Dit doen we door het organiseren van bijvoorbeeld excursies waarbij meerdere dorpsgenoten betrokken worden: zelf waarnemen en beoordelen van het landschap, maar ook door bijdragen van experts. Binnen het project bieden we ook de mogelijkheid om kennis en vaardigheden over het landschap en het beheer op te doen.

Vragen als wat is er bijzonder aan het landschap en hoe kunnen we bijdragen aan het nog mooier maken van het landschap leiden naar het maken van concrete en realistische plannen die we samen uit gaan voeren. Denk hierbij aan het opzetten van een landschapsonderhoudsploeg, het maken en onderhouden van wandel- en fietsroutes, informatiebijeenkomsten en het versterken van het groen in en om het dorp. In een aantal gevallen zal hiervoor afstemming plaats moeten hebben met landeigenaren.

De kern is dat de dorpen en hun bewoners zelf gaan bepalen wat ze graag willen oppakken. Er is niet van te voren bedacht wat we willen bereiken.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Luit Hummel.

Bron: BOKD, http://www.bokd.nl/nieuws/bewonersbetrokkenheid-bij-landschapsbeheer-en-onderhoud-in-drentsche-aa/