Vergadering Overlegorgaan Drentsche Aa


De eerstvolgende openbare vergadering van het Overlegorgaan Drentsche Aa

wordt gehouden op 6 november 2017.

De agendastukken liggen voor aanvang van de vergadering op de leestafel ter inzage. Ook kunt u documenten inzien op deze internetpagina.