Bekendmaking vaststelling Natura 2000-beheerplan Drentsche Aa


De natuur beleven, benutten en beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Nederland telt ruim 160 Natura 2000-gebieden. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie. De provincie Drenthe heeft voor de totstandkoming van het definitieve beheerplan Drentsche Aa-gebied samengewerkt met de provincie Groningen, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Defensie – alsmede met andere overheden, maatschappelijke organisaties, ondernemers en bewoners. In de Nota van antwoord, die in nauwe samenwerking met het genoemde bevoegde gezag is opgesteld, zijn de antwoorden op de bij het ontwerp-beheerplan ingediende zienswijzen gebundeld. Het beheerplan en de Nota van antwoord zijn vastgesteld door de bevoegde gezagen van het Natura 2000-gebied Drentsche Aa.

Terinzagelegging

Het beheerplan en de Nota van antwoord liggen van 22 februari 2018 tot en met 4 april 2018 ter inzage. Het beheerplan en de nota kunt u digitaal inzien op de pagina over de Drentsche Aa.

De stukken liggen ook fysiek ter inzage bij:

  • provincie Groningen: Sint Jansstraat 4, 9712 JN Groningen:
  • gemeente Aa en Hunze: Spiekersteeg 1, 9461 BH, Gieten
  • gemeente Assen: Noordersingel 33, 9401 JW, Assen
  • gemeente Tynaarlo: Kornoeljeplein 1, 9481 AW, Vries

Bron: Provincie Drenthe