Caspar loopt - Jubileumuitgave 15 jaar Nationaal Park Drentsche Aa


Op 4 december 2002 is het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa door minister Veerman ingesteld. Het eerste – en tot nu toe enige - Nationaal Park met een verbrede doelstelling, waarin wordt gewoond en gewerkt en de inzet is gericht op het ‘hand in hand gaan’ van natuur, landbouw, recreatie en cultuurhistorie. Van het brongebied ‘Hart van Drenthe’ tot de benedenloop in Groningen.

Inmiddels bestaan wij als Nationaal Park Drentsche Aa alweer 15 jaar, met in december jl. ons 3e lustrum. En om dat niet ongemerkt voorbij te laten gaan hebben wij deze jubileumuitgave samengesteld in samenwerking met Caspar Janssen. Hij loopt een jaar lang door Nederland en brengt al doende het landschap in kaart, en daarmee de planten, dieren, mensen en kwesties van het Nederlandse land. In zijn column ‘Caspar loopt’ doet hij daarvan verslag.

Na de zomer van 2017 was voor zijn lezers duidelijk dat hij langzaam maar zeker het Drentsche Aa-gebied naderde. En met aflevering 120 was het zo ver en begint vanuit Zuidlaren zijn tocht van 16 etappes door ‘ons’ gebied (inclusief een uitstapje naar de Hunze). Met zijn eigen blik op het Nationaal Park Drentsche Aa heeft hij zijn ervaringen en observaties vastgelegd. In deze uitgave hebben wij deze 16 afleveringen voor u gebundeld.

Een eigen exemplaar?

U kunt deze uitgave bestellen door minimaal € 5,- over te maken naar het Gebiedsfonds Drentsche Aa. De opbrengst komt daarmee geheel ten goede van het Drentsche Aa-gebied. IBAN: NL73 RABO 0129.0784.84 op naam van Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa. Onder vermelding van ‘Caspar loopt’ + uw postadres


Kaft Caspar loopt- Jubileumuitgave 15 jaar Nationaal Park Drentsche Aa