Drenthe gaat melkveehouders belonen voor duurzaamheid


Drentse melkveehouders krijgen extra hulp en beloning voor het verduurzamen van hun bedrijf. Die hulp bestaat uit het maken van een duurzaamheidsplan op maat en een financiële beloning voor de duurzaamheidsstappen die zij vervolgens weten te realiseren.

Met deze gecombineerde aanpak dagen de provincie Drenthe, LTO Noord, Natuur en Milieufederatie en het Drents Agrarisch Jongeren Kontact de Drentse melkveehouders uit om een koploperspositie op het gebied van duurzaamheid in te nemen.

Met het opstellen van een duurzaamheidsplan krijgen melkveehouders inzicht om hun bedrijf financieel, sociaal en ecologisch te versterken. De eerste vijftig melkveehouders hebben zich inmiddels aangemeld voor het maken van zo’n plan. Zij kunnen vanaf juni 2018 ook gebruik maken van een provinciale subsidie voor het verduurzamen van hun bedrijf.

Subsidie Toekomstgerichte Landbouw

Vanaf juni 2018 komen de eerste vijftig melkveehouders die naar aanleiding van hun duurzaamheidsplan verbetering hebben laten zien op één of meerdere indicatoren zoals stikstof, fosfaat, ammoniak, klimaat of weidegang in aanmerking voor de provinciale subsidie ‘Toekomstgerichte landbouw’. Per indicator kunnen melkveehouders een beloning krijgen van vijfhonderd euro, wat op kan lopen tot maximaal 7.500 euro in drie jaar.

Concrete stappen voor verduurzamen

Het duurzaamheidsplan vloeit voort uit de samenwerking ‘Duurzame Melkveehouderij Drenthe’ van provincie Drenthe, natuurorganisaties, LTO Noord, Natuur- en Milieufederatie Drenthe en Drents Agrarisch Jongeren Kontact (DAJK). Er is door Provinciale Staten vijf miljoen euro beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van diverse maatregelen om de sector in Drenthe te helpen met verduurzamen.

De partners hebben de ambitie om tot en met 2020, nog eens tweehonderd melkveehouders te ondersteunen met het maken van een duurzaamheidsplan.

Lees verder op de website van Provincie Drenthe.