Vergadering Overlegorgaan Drentsche Aa


De eerstvolgende openbare vergadering van het Overlegorgaan Drentsche Aa

wordt gehouden op 15 oktober 2018.

De agendastukken liggen voor aanvang van de vergadering op de leestafel ter inzage. Ook kunt u documenten inzien op deze internetpagina.