Boswerkzaamheden en houtoogst Evertsbos Drentsche Aa


Staatsbosbeheer start binnenkort met werkzaamheden in het Evertsbos, tussen Anloo en Eext. Verspreid door het bos, aan de westkant van de provinciale weg N34, vinden de werkzaamheden plaats. Het zagen gebeurt door oogstmachines en neemt een aantal weken in beslag. Plaatselijk kunnen paden door de werkzaamheden minder goed begaanbaar zijn.

Duurzaam bosbeheer
De houtoogst in het Evertsbos vindt plaats door uitdunnen en verjonging. Bij dunning worden er bomen weggehaald om de anderen meer ruimte te geven om goed verder te groeien. Bij verjonging worden iets grotere plekken open gemaakt.  Meestal valt er daarna voldoende zaad op de bodem zodat er spontaan jonge boompjes ontkiemen, natuurlijke verjonging. Eens in de vier jaar wordt in een deel van het Evertsbos hout geoogst. Het hout, ongeveer driekwart naaldhout, gaat weg als zaaghout, vezelhout of voor de papierindustrie. De opbrengst van de houtverkoop wordt gebruikt voor het beheer van alle natuurgebieden van Staatsbosbeheer.

Werkzaamheden worden zorgvuldig voorbereid en uitgevoerd
Wij zijn jaarrond aan het werk in het bos. Van het zetten van stippen, het inventariseren van flora en fauna, onderhoud van paden en routes, tot de houtoogst zelf met machines. Staatsbosbeheer weegt steeds zorgvuldig af welke bomen geoogst worden. Bomen krijgen een markering (gekleurde stippen of strepen), het zogenaamde blessen. Gebleste bomen worden geveld met een oogstmachine, een ‘harvester’. Deze geavanceerde houtoogstmachine werkt heel nauwkeurig. Hij velt en onttakt de bomen en zaagt de stammen in de gewenste lengte. De stammen worden opgestapeld in afwachting van transport naar de zagerijen.

De paden kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn doordat ze stuk gereden zijn door het werkverkeer, afhankelijk van de weersomstandigheden. De paden worden zo snel mogelijk hersteld. Het herstelwerk wordt gedaan zodra het werk klaar is en in een periode dat de paden goed droog zijn.

Zorgvuldig vakmanschap
Staatsbosbeheer werkt zorgvuldig voor mens, plant en dier en houdt rekening met archeologische waarden in de bodem. Dat betekent dat voor aanvang van de werkzaamheden wordt bekeken of er bijvoorbeeld dassenburchten of broedbomen van roofvogels aanwezig zijn in het werkgebied. En als die er zijn, worden er maatregelen genomen om deze te beschermen. We doen dat volgens de richtlijnen van de Gedragscode Bosbeheer. Ook wordt er niet méér geoogst, dan er bijgroeit. De bossen van Staatsbosbeheer zijn FSC®- gecertificeerd.

Bron: Staatsbosbeheer