Globale planning inrichtingsplan Geelbroek


Dit voorjaar wordt het inrichtingsplan voor Geelbroek afgerond. Als het plan definitief is, kan het bestek worden gemaakt, kunnen vergunningen worden aangevraagd en kan de aanbesteding voor het aannemerswerk worden uitgezet. Voor dat de vergunningen worden aangevraagd, moeten nog een paar vragen van bewoners en boeren worden beantwoord door Prolander. Het gaat onder meer over de extra kosten voor de Geelbroekerweg, veeroosters in de Geelbroekerweg en een schaderegeling voor boeren vanwege mogelijke negatieve effecten van verhoging van het  grondwaterpeil. Na verwachting starten de werkzaamheden in het najaar van 2019. Klik hier voor een globaal overzicht van de planning. (pdf, 111 kB)