Stikstof in de Drentse natuur: hoe erg is het?


In Nederland is veel stikstof en dat zorgt voor problemen in de natuur. Auto’s en boerderijen stoten stikstof uit dat verderop neerdaalt op natuurgebieden, met alle gevolgen van dien. Ook de Drentse natuur heeft daar last van. Gelukkig zijn er herstelmaatregelen.

Wie geen kenner is en naar een heideveld kijkt, ziet op het eerste gezicht misschien niets verontrustends. Maar wie beter kijkt, ziet wel degelijk dat er iets veranderd is. Zo kleurt de hei in Drenthe bijvoorbeeld de laatste jaren stukken minder paars. Kortgezegd: De Drentse hei vergrast. Heideplanten maken plaats voor gele, droge grashelmen van het pijpenstrootje. Hoe dit komt? Een overdaad aan stikstof is de boosdoener, veroorzaakt door de landbouw, het verkeer en de industrie. Hoe het er voorstaat in Drenthe? In bijna alle Drentse Natura 2000-gebieden wordt de kritische depositiewaarde voor stikstof nog steeds flink overschreden. De gemiddelde stikstofdepositie (stikstof dat neerslaat in natuurgebieden) is gelukkig wel lager dan in Nederland als geheel. Met de juiste maatregelen biedt dat ook de kansen voor herstel.

Stikstof verrijkt (en dat willen we niet)

Even ter uitleg: waarom is stikstof een probleem voor de natuur? Antwoord: het verrijkt de bodem. En dat is precies wat we níet willen. Want zeldzame planten doen het juist goed op voedselarme grond en die zijn absoluut niet gebaat bij meer voeding. Daar komt bij dat ze moeten concurreren met planten die het wel goed doen bij een verrijkte bodem. Op deze manier verdringen brandnetels zeldzame orchideeën. En daarmee verdwijnen ook dieren en insecten die op die orchideeën leven. Kortom, de biodiversiteit daalt.

Lees verder op de website van de Natuur- en milieufederatie Drenthe voor meer achtergrondinformatie.