Waterbeheerprogramma 2022-2027


Nu al zijn we bezig met de voorbereidingen voor het Waterbeheerprogramma 2022-2027. Eens in de zes jaar wordt het programma vastgesteld. Het huidige Waterbeheerprogramma loopt af in 2021. Deze programma's zijn de leidraad voor ons handelen.

De voorbereidingen bestaan uit interne analyses en gebiedsprocessen. We gaan met specialisten om tafel in klankbordgroepsessies en van daaruit per watersysteem het gebied in. Zo kan iedereen meepraten over de inhoud van ons Waterbeheerprogramma.
Planning
​september 2019 ​​klankbordgroepbijeenkomsten
​oktober/november 2019 ​gebiedsbijeenkomsten
januari 2020 opstellen voorontwerp Waterbeheerprogramma
​juni 2020 ​discussiebijeenkomst algemeen bestuur
​oktober  2020 ​vaststellen ontwerp dagelijks bestuur
​januari 2021 ​ter inzage ontwerp beheerprogramma
​oktober 2021 ​vaststellen Waterbeheerprogramma 2022-2027

Gebiedsbijeenkomsten

De gebiedsbijeenkomsten bestaan uit een middagsessie en een eindemiddag-/avondsessie. Voor de middagsessie worden betrokkken van 
diverse organisaties uitgenodigd. Vanaf 17.00 uur is er inloop voor alle 
individuele belangstellenden.

 • Watersysteem Drentsche Aa,
  17 oktober,
  Café Restaurant Hofsteenge, Hoofdstraat 23, Rolde
 • Watersysteem Duurswold,
  29 oktober,
  Partycentrum De Koetsier, Hoofdweg 126, Siddeburen
 • Watersysteem Hunze,
  7 november,
  Café ’t Keerpunt, Oostermoer 1, Spijkerboor
 • Watersysteem Oldambt/Fiemel,
  12 november,
  Gasterij Smits, Hoofdweg 170,  Midwolda
 • Watersysteem Veenkoloniën,
  26 november,
  Dorpshuis Nieuw-Buinen, Noorderdiep 127, Nieuw-Buinen
 • Watersysteem Westerwolde,
  28 november,
  Grand Café Zaal 12, Wilhelminastraat 37, Vlagtwedde