Geelbroek informatieavond 7 november


Prolander organiseert in opdracht van de Bestuurlijke Voorbereidingscommissie Drentse Aa donderdag 7 november een informatieavond voor alle betrokkenen. De inloop is om 20.00 uur in Café Popken te Ekehaar.

‘Geelbroek verandert! Kom luisteren en praat mee’ was het motto voor de informatieavond in december 2018. “Dat was een waardevolle bijeenkomst”, zegt Arjan van Lubek van Prolander. “Met de reacties en de vragen van toen hebben we het inrichtingsplan aangepast en verbeterd. Daar willen we de betrokkenen in Geelbroek en omgeving graag over informeren. Dat doen we 7 november.”

De maanden in het voorjaar van 2019 zijn benut om de vragen uit het gebied te beantwoorden en het inrichtingsplan voor te leggen aan Gedeputeerde Staten van Drenthe. GS hebben het inrichtingsplan op 24 september vastgesteld. Het inrichtingsplan is de vinden op de website www.drentscheaa.nl/projecten.  “Wij willen met de mensen in Geelbroek graag bijpraten over het vervolg en de inhoud van het plan nog een keer kort toe te lichten.” Tijdens de informatieavond staan de volgende onderwerpen op de agenda:

  • Uitvoering van het inrichtingsplan
  • Compenserende maatregelen
  • Monitoring en schademeldpunt
  • Toekomstig beheer

Wanneer: Donderdag 7 november
Waar:
Café Popken in Ekehaar
Inloop:
20.00 uur Aanvang: 20.15 uur