Opening archeologisch beleefpunt


Op donderdag 12 maart is door gedeputeerde Cees Bijl het vierde archeologische beleefpunt geopend. Ditmaal was de beurt aan de gemeente Assen met een verbeelding van ‘de Oudste Assenaren’ langs het Boerkamppad, het fietspad vanaf het buurtschap Schieven richting Deurze.

archeologisch_beleefpunt

Het is de bedoeling om met de archeologische beleefpunten in iedere Drentse gemeente een stukje archeologie in de etalage te zetten voor zowel bezoekers als omwonenden. Het kan gaan om een specifieke vondst of vindplaats uit de omgeving of zoals in het geval van Assen een breder onderwerp. De locatie van het beleefpunt van Assen ligt namelijk midden in een archeologisch landschap van onder anderen een Celtic field uit de late Bronstijd-IJzertijd tot aan de voormalige vroeg-middeleeuwse nederzetting Amelte en van een Neanderthaler vuistbuil tot aan een groep grafheuvels uit de IJzertijd.

De Oudste Assenaren zijn door Olav Reijers (bureau Het verhaal van de plek) in samenwerking met Fouad Tan (Pitch Ontwerp) gerealiseerd en zij symboliseren de eeuwenoude bewoningssporen uit deze omgeving. Bij de Oudste Assenaren is een bijpassend informatiepaneel geplaatst waarop de bewoningsgeschiedenis van Assen staat beschreven en alle nabijgelegen archeologische vindplaatsen in kaart zijn gebracht. Het uitgangspunt van dit beleefpunt is dat je op deze plek de rijke archeologie van Assen kunt beleven en daarbij op de foto kunt samen met de Oudste Assenaren.

Als je eens in de buurt bent, neem zeker even een kijkje bij het archeologisch beleefpunt van Assen, en vergeet dan niet om op de foto te gaan met de Oudste Assenaren!

opening

Bron: Provincie Drenthe