Jaap Verhulst nieuwe voorzitter Overlegorgaan Nationaal Park Drentsche Aa


Op voordacht van het Overlegorgaan hebben Gedeputeerde Staten van Drenthe Jaap Verhulst per 10 maart 2020 benoemd tot onafhankelijk voorzitter van het Overlegorgaan Nationaal Park Drentsche Aa. Hij is daarmee de opvolger van Hendrik Oosterveld.

Jaap Verhulst (65) was tot voor kort regioambassadeur Noord van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit & Economische Zaken en Klimaat. Dit arbeidsverleden deelt hij met zijn voorganger. Jaap Verhulst (65) studeerde aan de Hogere Landbouwschool te Dronten. Van 1983 tot 2004 heeft hij diverse functies vervuld bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, vanaf 1998 op managementniveau. Sinds 2004 was hij werkzaam bij directoraat-generaal Water van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en daarna als interim-directeur Deltaprogramma Rivieren.

Jaap Verhulst

Jaap Verhulst: “Het gebied moet gewaardeerd worden om de kwaliteiten die het heeft.”

In het Overlegorgaan zijn alle bestuurders van betrokken instanties en eigenaren/beheerder vertegenwoordigd. Samen bepalen zij de koers van het Nationaal Park Drentsche Aa. In de nieuwsbrief ‘Doorstroom’ (pdf, 1.4 MB) leest u het dubbelinterview met de scheidende en nieuwe voorzitter.