Mee op veldbezoek in deelgebieden beekdalverhoging?


Om wateroverlast in de toekomst te voorkomen, kunnen beekdalen goed worden benut. Daar wordt dan water in opgevangen, wat de natuur langs de beek ook nog eens versterkt. Momenteel verkent het waterschap Hunze en Aa’s of het verhogen van beekbodems haalbaar is voor dit doel.

Er zijn drie deelplannen gemaakt om dit te testen. Het gaat om het Loonerdiep-Taarloschediep, Zeegserloopje en Anloërdiepje. Kanttekening is dat de ophoging niet schadelijk mag zijn en wordt met omwonenden gesproken over de haalbaarheid van dit plan. De komende weken vinden er veldbezoeken plaats waar belangstellenden aan kunnen deelnemen.

Aanmelden

Alle veldbezoeken vinden plaats tussen 19:00 en 20:30. Er kunnen maximaal 25 personen mee met het veldbezoek. Aanmelden voor 12 augustus is niet meer mogelijk. Mail uw naam, telefoonnummer en het veldbezoek waar u aan wilt deelnemen in een mail aan: communicatie@hunzeenaas.nl.