Tot en met 14 maart tanken aan de N34 bij Zuidlaren


Weggebruikers kunnen tot en met zondag 14 maart tanken bij tankstation Brand Oil aan de N34 bij Zuidlaren. Het tankstation sluit op maandag 15 maart voorgoed zijn deuren. De huurovereenkomst tussen de exploitant en de provincie Drenthe loopt af en is in goed overleg niet verlengd.

Het tankstation ligt aan de rand van een drinkwaterwingebied in het nationaal park de Drentsche Aa. Om in de toekomst nadelige effecten voor het milieu te voorkomen, is besloten om de locatie niet opnieuw als tankstation te verhuren. Het tankstation met toebehoren zal worden verwijderd, waarbij de bodem schoon wordt achtergelaten.

Om verkeersonveilige situaties en oneigenlijk gebruik van het terrein te voorkomen, zal de provincie de op- en afrit weghalen.

Bron: Provincie Drenthe