Nieuwe borden aan grens Nationaal Park


Eind oktober 2021 is gestart met de plaatsing van de nieuwe welkomstborden van het Nationaal Park Drentsche Aa. REVIS-bewegwijzering heeft hiervoor de opdracht gekregen. In onze nieuwsbrief Doorstroom #37 zijn de inwoners van het Drentsche Aa-gebied hier al eerder over geïnformeerd.

Nationaal Park Drentsche Aa krijgt nieuwe welkomstborden aan de grenzen bij de invalswegen. De bestaande borden staan langs de oorspronkelijke, inmiddels verouderde grenzen van het toen (2002) nog veel kleinere Nationaal Park (de ‘centrale driehoek’) en zorgen daarmee voor verwarring. Die nog wordt vergroot doordat op een deel van de borden nog de oude naam ‘Nationaal beek- en esdorpenlandschap’ prijkt. Van de oude borden wordt een aantal verwijderd; nog bruikbare borden worden verplaatst. Daarnaast komen er nieuwe borden bij, zodat mensen voortaan overal in het Nationaal Park Drentsche Aa welkom worden geheten.

Op 6 mei 2019 besloot het Overlegorgaan Drentsche Aa om afscheid te nemen van de officiële naam: ‘Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa’. Vanaf dat moment gebruiken we alleen nog de naam 'Nationaal Park Drentsche Aa' voor het gehele Drentsche Aa gebied: van de brongebieden in het zuiden tot de benedenloop in Groningen.

Dit op basis van twee argumenten:

  • Vanuit communicatie overwegingen: de lange naam is lastig te communiceren. Daarnaast zorgen de verschillende namen voor hetzelfde gebied voor verwarring.
  • Inhoudelijk vanuit het landelijke programma 'Nationale Parken Nieuwe Stijl'. Alle Nederlandse nationale parken maken een verandering door richting grotere gebieden. Er is niet meer sprake van alleen waardevolle natuur, maar ook het omliggende landschap en cultuurhistorie worden meegenomen. Nationaal Park Drentsche Aa is met haar verbrede doelstelling geen uitzondering meer in het stelsel van nationale parken. Alle Nederlandse nationale parken staan straks voor een verbrede aanpak, met aandacht voor natuur en landschap, maar ook voor landbouw, water, recreatie, wonen en leefbaarheid.