Nieuwsbrief Beekbodemverhoging Drentsche Aa


In de 3e nieuwsbrief van het Waterschap Hunze en Aa’s nemen zij u mee in het project Beekbodemverhoging Drentsche Aa. Op drie verschillende trajecten verhoogt het waterschap de bodem van de beek met zand en houtig materiaal.

Afgelopen zomer heeft het Anlooërdiepje zich heel goed ontwikkeld na de werkzaamheden eerder dit jaar. Het zand dat gebruikt is om de bodem te verhogen heeft de kleur van de beekbodem overgenomen en de begroeiing komt al door de zandbanken heen. Je kunt nauwelijks zien dat hier eerder dit jaar nog volop gewerkt is. Bij het besluit de beekbodem te gaan verhogen is toegezegd om de ervaringen van het eerste twee trajecten te delen met belanghebbenden, voor we verder gaan met het derde traject: het Taarlooschediep. Vanwege te natte omstandigheden kon het Zeegserloopje afgelopen winter niet worden uitgevoerd. We kunnen nu dus enkel iets zeggen over de bevindingen van het Anlooërdiepje.

De nieuwsbrief zelf staat op: https://www.hunzeenaas.nl/projecten/beekbodemverhoging/

Bron: Hunze en Aa's