Kadeverbetering Drentsche Aa


Waterschap Hunze en Aa's verbetert de kade langs de Drentsche Aa. Door inklinking en bodemdaling is de dijk in de loop der jaren lager geworden. Om voldoende veiligheid te kunnen garanderen, wordt de dijk verbeterd. Daarmee voldoet het de komende 30 jaar weer aan de norm.

Natura 2000 gebied

De kade ligt langs Natura 2000 gebied. Hierover hebben is nauw contact met Staatsbosbeheer, de gebiedsbeheerder. Uiteraard wordt rekening gehouden met de natuurwaarden van dit gebied. Binnen dit project kunnen we een stukje dijk verleggen waardoor we de natuurwaarde van een deelgebied zelfs kunnen verhogen.

Werkzaamheden en planning

Het zuidelijkste deel van het traject is inmiddels aangepast. Dit loopt van de N34 tot aan de brug bij Okkenveen. Het ging hier om het wegwerken van kuilen en verbeteren van de grasmat. Daarnaast zijn er langs het noordelijk deel van het kadetraject bomen gesnoeid en gekapt.

Op dit traject, van Okkenveen tot aan de A28, gaat het naast het verhogen ook om het verbeteren van de stabiliteit van de kade. Ga voor meer informatie naar de website van het waterschap.