Vergadering Overlegorgaan Drentsche Aa


De eerstvolgende openbare vergadering van het Overlegorgaan Drentsche Aa wordt gehouden op 8 juni 2022.

Op deze internetpagina vindt de vergaderdocumenten van de komende en de twee voorgaande vergaderingen van het Overleggaan.