Inloopavond kadeversterking Lappenvoort-Oosterland


De kaden van de polders Lappenvoort en Oosterland wil het
waterschap de komende tijd versterken. Binnenkort starten de
werkzaamheden hiervoor. Op woensdag 10 mei 2023 van 19:00 tot
21:00 uur organiseren we hierover een inloopbijeenkomst. Deze
vindt plaats in ‘Strandpaviljoen Paterswoldsemeer‘ aan de Meerweg
209 in Haren.

Kadeversterking Lappenvoort-Oosterland
De polders Lappenvoort en Oosterland zijn in 2004 ingericht voor
het tijdelijk bergen van water in hoogwatersituaties. Sinds die tijd is
de kade op verschillende plekken gezakt. Daarom wil het
waterschap ruim 4 km versterken. Hiermee is de verwachting dat de
waterkering voor de komende 30 jaar weer aan de
veiligheidsnormen zal voldoen.

Planning werkzaamheden
De werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen tussen 7:00
en 18:00 uur. De werkzaamheden starten in mei 2023 en we hopen
de werkzaamheden eind 2023 af te kunnen ronden.
Heeft u vragen of wilt u meer weten? Kom dan naar de
inloopbijeenkomst op 10 mei. Onze medewerkers zijn aanwezig
om uw vragen te beantwoorden.

Bron: Waterschap Hunze en Aa's