Demoveld Wedbroeken


Het demoveld Wedbroeken (onderdeel van de Toegangspoort van het Nationaal Park Drentsche Aa) is door de Provincie Drenthe beschikbaar gesteld voor de EIP Operational Group Bio-economie Drentsche Aa. Namens deze groep beheert Mts. Smeenge, De Zeegster Hoeve te Zeegse het demoveld. In 2017 is het perceel intensief bewerkt en ingezaaid geweest met de groenbemester bladrammenas.

Infomatiebord demoveld Wedbroeken 70034774_vb

Het demoveld is half april 2018 inclusief bemestingsplan voorbereid en uitgezet door het Hilbrandslaboratorium (HLB) te Wijster. De 8 noord-zuid gezaaide gewasstroken bestaan uit de volgende gewassen: zomertarwe, haver, brouwgerst, quinoa (gierstmelde), teff, veldbonen, voederbieten en tagetes. Ieder jaar rouleren de gewassen. Alle gewasstroken zijn doorsneden met een strook Engels raaigras bedoeld als looppaden. Het gehele demoveld is eveneens omzoomd met gras. Aan de oost-, zuid- en westkant ligt een brede strook als een hoefijzer om het demoveld heen. Ook deze strook gaat mee in de gewasrotatie uit het bouwplan.

Het zaaizaad is ingekocht en deels kosteloos ter beschikking gesteld bij resp. door Agrifirm te Apeldoorn, Mts. Smeenge te Zeegse, Mts. Hoving te Tynaarlo, Dutch Quinoa Group te ’s Hertogenbosch, Feije Dijksterhuis te Hijken, WPA Robertus te Westerbork, Frisian Seeds te Gorredijk en Agrarische Natuur Drenthe (AND) te Rolde.

Mede dankzij het voorbereidend (rust)jaar (2017) en de grondbewerking, ligt het perceel er weer goed bij. Een verschil van dag en nacht met de uitgangssituatie in 2016. Het zaaien van de stroken gebeurt op verschillende tijden en is/wordt uitgevoerd door het HLB, Daan Smeenge (zaaimachinecombinatie welwillend ter beschikking gesteld door Harm van Rhee te Gasteren), Feije Dijksterhuis en Loonbedrijf Bouwsema.

Er is al aardig wat belangstelling van zowel geinteresseerde boeren als van burgers en buitenlui. De EIP-OG voert ook een programma uit voor voorlichting en educatie rond het demoperceel.

EU vlag

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland


Artikel Oostermoer-Noordenveld d.d. 7 augustus 2019. Klikt u op de afbeelding om de artikelen te lezen.

Artikel Oostermoer-Noordenveld

WP_20180511_20_32_54_Pro

20180613_201131

20180913_141544_resized

20180913_141620_resized

20180913_141635_resized