Demoveld Wedbroeken


Het demoveld Wedbroeken (onderdeel van de Toegangspoort van het Nationaal Park Drentsche Aa) is door de Provincie Drenthe beschikbaar gesteld voor de EIP Operational Group Bio-economie Drentsche Aa. Namens deze groep beheert Mts. Smeenge, De Zeegster Hoeve te Zeegse het demoveld. In 2017 is het perceel intensief bewerkt en ingezaaid geweest met de groenbemester bladrammenas.

Infomatiebord demoveld Wedbroeken 70034774_vb

Het demoveld is half april 2018 inclusief bemestingsplan voorbereid en uitgezet door het Hilbrandslaboratorium (HLB) te Wijster. De 8 noord-zuid gezaaide gewasstroken bestaan van links naar rechts gezien uit de volgende gewassen: zomertarwe, haver, brouwgerst, quinoa (gierstmelde), teff, veldbonen, voederbieten en tagetes. Alle gewasstroken zijn doorsneden met een strook Engels raaigras bedoeld als looppaden. Het gehele demoveld is eveneens omzoomd met gras. Aan de oost-, zuid- en westkant ligt een brede bloemenrand als een hoefijzer om het demoveld heen.

Gewasstroken groeiseizoen 2018

Het zaaizaad is ingekocht en deels kosteloos ter beschikking gesteld bij resp. door Agrifirm te Apeldoorn, Mts. Smeenge te Zeegse, Mts. Hoving te Tynaarlo, Dutch Quinoa Group te ’s Hertogenbosch, Feije Dijksterhuis te Hijken, WPA Robertus te Westerbork, Frisian Seeds te Gorredijk en Agrarische Natuur Drenthe (AND) te Rolde.

Mede dankzij het voorbereidend (rust)jaar, de grondbewerking en het mooie voorjaar ziet het perceel er heel goed uit. Een verschil van dag en nacht met vorig jaar om deze tijd. Het schoonhouden van het perceel zal nog wel veel aandacht vragen. Het zaaien van de stroken heeft in twee tranches plaatsgevonden op resp. 20 april (granen, veldbonen en voederbieten) en 11/12 mei (quinoa, tagetes, graszaad en teff). Het zaaien is uitgevoerd door het HLB, Daan Smeenge (zaaimachinecombinatie welwillend ter beschikking gesteld door Harm van Rhee te Gasteren), Feije Dijksterhuis en Loonbedrijf Bouwsema. De bloemenrand moet nog worden ingezaaid (voorzien voor 15 mei).

De granen en de veldbonen staan er al mooi op. De voederbieten hebben er nog wat moeite mee. De regen van zondag 13 mei 2018 zal ongetwijfeld een goede bijdrage hebben geleverd aan de start van de pas ingezaaide gewassen. Zo op het zicht moet de neerslaghoeveelheid en -intensiteit ter plaatse relatief zijn meegevallen in vergelijking met een plaats als Rolde.

Er is al aardig wat belangstelling van zowel geinteresseerde boeren als van burgers en buitenlui. De EIP-OG zal zich in de komende weken storten op het uitvoeren van een programma voor voorlichting en educatie rond het demoperceel.


Artikel Oostermoer-Noordenveld d.d. 7 augustus 2019. Klikt u op de afbeelding om de artikelen te lezen.

Artikel Oostermoer-Noordenveld

WP_20180511_20_32_54_Pro

20180613_201131

20180913_141544_resized

20180913_141620_resized

20180913_141635_resized