35 jaar beheer Drentsche Aa


De ecologen Henk Everts, Ab Grootjans, Jan Bakker en Piet Schipper hebben zich bijna een halve eeuw gewijd aan het in kaart brengen van de vegetatie in de natuurgebieden van de Drentsche Aa. Als afsluiting van hun werk hebben ze hun bevindingen uitgewerkt in een rapport, dat de resultaten van 35 jaar natuurbeheer in het Drentsche Aa-gebied beschrijft. Die resultaten zijn deels zeer bemoedigend: in een groot deel van het gebied is flinke vooruitgang geboekt. Maar er zijn ook delen waar de natuur ondanks gericht beheer niet is verbeterd of zelfs is verslechterd. En om het succes te consolideren moet er nog wel wat gebeuren.

35 jaar beheer Drentsche Aa heeft er voor gezorgd dat grote delen van het stroomdalgebied met sprongen vooruit gegaan zijn. Zo zien we een terugkeer en uitbreiding van Blauwgrasland en Heischraalgrasland. Toch kunnen we op basis van gebiedsdekkende vegetatiekarteringen in 1982, 1995 en 2015, en veelvuldig plaatsbezoek, uitgevoerd door een team van Groningse eco-hydrologen, stellen dat bepaalde gebieden achterblijven en nieuwe en oude kwetsbaarheden risico's met zich mee brengen.

Het kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN), de provincie Drenthe en het Nationaal Park Drentsche Aa nodigen u uit om aan de hand van een reeks Storymaps de Drentsche Aa op een unieke wijze te beleven. Aan de hand van zes 'Virtuele Excursies' nemen we u op interactieve wijze mee naar enkele van Nederlands meest spectaculaire natuurgebieden.
Het doel van de 'Virtuele Excursies is om: 1) de kwaliteiten van de Drentsche Aa op verschillende schaalniveaus te laten zien, 2) beschermde gebieden die voor bezoekers en minder-validen ontoegankelijk zijn toch toegankelijk te maken, en 3) de kwetsbaarheden te tonen van nieuwe en oude natuurwaarden en enkele oplossingsrichtingen aan te wijzen.

Het volledige rapport is hier in te zien. (pdf?handheld=true, 43 MB)