Judasoren


In het Nationaal Park Drentsche Aa hangen de 'oren van Judas'. Judasoren zijn merkwaardige boompaddestoelen die er 'vers' uit zien alsof het echte oren zijn. In droge zomers verschrompelen ze tot harde, zwartbruine rimpelige korsten. Het is een paddestoel -in de categorie trilzwammen- met een verhaal.

200302031325303176

Ze zijn schelpvormig als oren, in grootte variërend van 3 tot wel 12 centimeter. De kleur is wat afhankelijk van de toestand waarin je ze aantreft. Verse Judasoren zijn bruingrijs (vaak geplooid) en viltig-donzig grijsbruin aan de buitenkant. De gedroogde exemplaren zijn zwartbruin en ingekrompen klein, zonder de herkenbare oorvorm. Pluk je zo'n donker korstje en zet je 't een nacht in water, dan ontvouwt zich dat de volgende morgen tot een prachtig gaaf Judasoor.

200301301021088737

Waar vind je Judasoren?

Judasoren groeien op oude vlierstruiken. Ze groeien onder andere in het Friescheveen bij Paterswolde. Beide laatste benedenstroomse locatie is een stortplaats van Groninger stadsvuil van een eeuw geleden. Dat is meteen de reden waarom daar zoveel (oude) vlierbomen staan. Vlieren houden van voedselrijke gronden. Ze staan bijvoorbeeld ook op plekken waar ooit landbouw- en tuinafval is gestort en op boerenerven naast de schuur of de afvoergoot.

De legende van de Judasoren

Zo'n naam heeft natuurlijk een verhaal. Bij de Judasoor hoort de legende dat Judas zich wilde verhangen, na zijn verraad van Jezus. Alle bomen waarbij hij dit probeerde, bogen hun takken zodat zijn voornemen niet lukte. Tot Judas bij de Vlier kwam, die zijn takken niet kon of wilde buigen. Zodoende hing Judas zich op aan een oude vlierboom. Het aardige van het verhaal is, dat de legende eigenlijk van puur Europese makelij is, want de boom komt in Palestina niet voor.

200302031326478518