De Strubben-Kniphorstbosch


In Nationaal Park Drentsche Aa ligt De Strubben-Kniphorstbosch. Een uniek stuk natuur tussen Schipborg, Anloo en Annen. Voor dit Archeologisch reservaat is een Inrichtings- en Beheerplan geschreven.

De totstandkoming van het plan

Bureau Overland maakte een inventarisatie. Onderzoeker Jan Neefjes presenteerde zijn bevindingen op een bewonersavond in april 2007. Daarna zijn de verdere voorbereidingen voor het nieuwe inrichtings- en beheerplan gestart. In samenspraak met omwonenden ontwierp Berno Strootman van Strootman Landschapsarchitecten het plan. Met de cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische kwaliteiten van het gebied is zorgvuldig rekening gehouden.

Het plan

Het plan is opgenomen in een prachtig geïllustreerd boek met een essay van de historisch geografen dr. J.N.H. Elerie en prof. dr. Ir. T. Spek over de integratie van natuurbeheer en erfgoedzorg. Het Stimuleringsfonds Belvedère subsidieerde de planvorming en maakte de uitgave in boekvorm mogelijk.

De Strubben-Kniphorstbosch is bijzonder vanwege de natuur én het rijke verleden. Het is het eerste en tot nu toe enige archeologische reservaat van Nederland. De prehistorische hunebedden en grafheuvels, maar ook de markengrenzen, eeuwenoude karrensporen en bomkraters uit de Tweede Wereldoorlog doen de benaming 'Randstad van de prehistorie' eer aan. De sprookjesachtige strubben geven het noordelijk deel een mystieke uitstraling.

In het verleden was het gebied in gebruik bij Defensie. De overdracht aan Staatsbosbeheer was een goed moment om de inrichting en het beheer onder de loep te nemen.

Het nieuwe plan deelt het gebied in drie delen: De Strubben in het noorden, het productiebos in het midden en het heide- en stuifzandgebied in het zuiden. Natuur en cultuur zijn in samenhang met elkaar onderzocht.

Meer weten?

Vragen over het plan kunt terecht bij Staatsbosbeheer via het kantoor in Oudemolen, tel. 0592-231307.

Zie ook nieuwsitems:

Documenten