Waar stroomt de Drentsche Aa?


De beek kiest in Nationaal Park Drentsche Aa vrij zijn weg. Oevers mogen afkalven om verderop weer aan te groeien. Op de oevers groeien weer planten die zich hier van nature thuis voelen.

De beek Drentsche Aa bestaat niet in Drenthe... In Groningen heet de beek zo. Het gehele gebied, met de diverse beken, wordt het Drentsche Aa gebied genoemd. Alle beken dragen hier een eigen naam, genoemd naar het dichtstbij zijnde dorp of veld. In Drenthe noemen we beken geen beek maar loop, diep, stroom of Aa.

Binnen Nationaal Park Drentsche Aa hanteren we de schrijfwijze volgens de topografische atlas, dus met -sch in de naam (bijvoorbeeld Andersche Diep).


Alles wat u altijd wilde weten over de hydrologie van beken, en meer!

Op 21 september jl. organiseerde Het Platform Beek- en Rivierherstel van STOWA het symposium ‘Ruimte voor de beek. Kansen voor integraal beekherstel met de nieuwe Omgevingswet’. Tijdens dit symposium werd er een korte film vertoond waarin WUR-onderzoeker Claudia Brauer in razend tempo de belangrijkste hydrologische aspecten rond beken uit de doeken doet. Een aanrader voor iedereen die zich bezighoudt met herstel en ontwikkeling van beken en beekdalen.