Wonen in Nationaal Park Drentsche Aa


De oude esdorpen zijn belangrijke dragers van de Drentsche Aa cultuurhistorie. Vanuit de dorpen kreeg het landschap zijn vorm. Dankzij de kennis die ter plaatse aanwezig is, worden dorpsomgevingsplannen opgesteld die verantwoorde nieuwe ontwikkelingen op gang brengen. De leefbaarheid van de dorpen krijgt volop aandacht. Om de dorpen vitaal te houden is een beheerste groei mogelijk. Voorwaarde is dat deze kleinschalig is en ingepast in het landschap.

200710051700388338Anloo