Gebiedskenmerken

Milieu- en NatuurCompendium

Alle feiten en cijfers over het milieu en de natuur in Nederland. Overzichtelijk bij elkaar gebracht door het Planbureau voor de Leefomgeving, het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Wageningen Universiteit en Researchcentrum. De informatie is bedoeld voor iedereen: van natuur- en milieuprofessional tot geïnteresseerd publiek.

Voor het Nationaal park Drentsche Aa zijn twee indicatoren ontwikkeld die medesturend zijn voor de gebiedsontwikkeling. Op de website van het Milieu- en NatuurCompendium vindt u ook een interactieve kaart van het Drentsche Aa-gebied.