De beek als levensader


De beek mag vrij zijn weg kiezen. Oevers mogen afkalven om verderop weer aan te groeien. Dankzij goed beheer groeien op de oevers weer planten die zich hier van nature thuis voelen.

(c) NP Drentsche Aa

De Drentsche Aa zorgt zelf voor een goede en natuurlijke afwatering. De kwaliteit van het beekwater is goed. Onder andere door goed grondgebruik langs de beek en het stopzetten van ongezuiverde lozingen van afvalwater.


Alles wat u altijd wilde weten over de hydrologie van beken, en meer!

Op 21 september jl. organiseerde Het Platform Beek- en Rivierherstel van STOWA het symposium ‘Ruimte voor de beek. Kansen voor integraal beekherstel met de nieuwe Omgevingswet’. Tijdens dit symposium werd er een korte film vertoond waarin WUR-onderzoeker Claudia Brauer in razend tempo de belangrijkste hydrologische aspecten rond beken uit de doeken doet. Een aanrader voor iedereen die zich bezighoudt met herstel en ontwikkeling van beken en beekdalen.