Watererfgoed op de kaart gezet


Waterschap Hunze en Aa's beheert tientallen uit de 19e en 20e eeuwse gebouwen zoals sluizen, gemalen en molens. Deze objecten zijn naast hun functie voor het waterbeheer ook waardevol vanuit cultuurhistorisch oogpunt.
In totaal bezit het waterschap zo'n 50 objecten die een dergelijke status hebben, waarvan er 17 als rijksmonument zijn aangewezen.

U vindt deze op de Waterkaart van de website Waterschap Hunze en Aa's.