Geopark de Hondsrug, Van alle tijden


Het Hondsruggebied is een uniek geologisch gebied, ontstaan in de twee laatste ijstijden. Het gebied wordt ontwikkeld tot een Geopark. Het ontstaan van het gebied en de historie zijn daarbij de basis. De Hondsrug vormt de oostflank van het Nationaal Park Drentsche Aa.

De Hondsrug is uniek. De zeventig kilometer lange keileemrug is gevormd in de ijstijden. In het verleden was het een plek waar je droge voeten hield in een verder natte omgeving. De Hondsrug kent al duizenden jaren een bewoningsgeschiedenis en vormde een belangrijke doorvoerroute. Er zijn nog talloze tekenen hiervan aanwezig in het landschap.

logo-geopark-de-hondsrug_web

Wat is een geopark

Een Geopark is een gebied met bijzondere aardkundige kwaliteiten, gecombineerd met archeologische, cultuurhistorische en ecologische waarden. In een Geopark wordt dit erfgoed onder de aandacht gebracht van een breed publiek en ingezet voor een duurzame ontwikkeling in het gebied. Hierdoor kan geotoerisme, recreatie en educatie worden gefaciliteerd, voor  zowel bewoners, toeristen als leerlingen van diverse niveaus. Wanneer een Geopark dit op een goede manier doet, kan het in aanmerking komen voor erkenning als een Unesco European Geopark. Dit label is niet alleen een waardering voor de aardkundige en cultuurhistorische kwaliteiten in een gebied, maar ook voor het gebied als geheel. De status Unesco European Geopark is daarom uitermate geschikt voor marketing en promotie van de regio en van de individuele bedrijven die bij het Geopark zijn aangesloten. Een Geopark draagt hiermee bij aan de economische ontwikkeling en de leefbaarheid in de regio.

Het project Geopark de Hondsrug

Het project Geopark de Hondsrug is een project van het Recreatieschap Drenthe. Met het project wordt het verhaal terug gebracht in het Hondsruggebied. Vanaf 2010 is het initiatief genomen om van het unieke Hondsruggebied een Geopark te maken om zo het eerste Geopark in Nederland te worden en daarmee een plek te verwerven in het Europese Geoparken Netwerk, onder toezichthouderschap van UNESCO. In Nederland is er nog geen Geopark. Het is de opzet om binnen drie jaar de status van Geopark te behalen.
Het Nationaal Park Drentsche Aa is partner van het Geopark de Hondsrug.